Ponta îl reclamă pe Băsescu la Curtea Constituţională pentru că nu l-a lăsat la Consiliul European

Premierul Victor Ponta l-a reclamat pe pre?edintele Traian B?sescu la Curtea Constitu?ional? pentru c? nu l-a l?sat s? reprezinte România la reuniunea Consiliului European.

?eful Guvernului cere judec?torilor Cur?ii, într-o scrisoare, s? constate existen?a unui conflict juridic de natur? constitu?ional? generat de faptul c? ?eful statului î?i “arog? atribu?ii ?i competen?e” care apar?in Guvernului, având în vedere c? a decis s? reprezinte el România la o reuniune a Consiliului European în care problemele de pe agend? ar fi trebuit sus?inute de c?tre Guvern.

Premierul nu contest? dreptul pre?edintelui de a reprezenta România, ci modul “discre?ionar ?i arbitrar” în care a ales s? colaboreze cu Guvernul ?i Parlamentul, f?r? s? cear? elemente de mandat ?i f?r? s? se consulte cu acestea.

El cere Cur?ii s? constate c? pre?edintele trebuia s? delege prim-ministrului atribu?iile de reprezentare a ??rii la reuniunea Consiliului European din aceast? s?pt?mân?, cu argumentul c? problemele de pe agend? ?in în totalitate de atribu?iile Guvernului, ?i arat? c? în Constitu?ie nu exist? prevederi care s? confere “dreptul exclusiv” al pre?edintelui de a reprezenta România la astfel de reuniuni.

Premierul i-a cerut recent ?efului statului mandat de reprezentare la Consiliul European din 26-27 iunie, men?ionând c? temele care vor fi abordate la reuniune se înscriu în atribu?iile Guvernului.

Pre?edintele Traian B?sescu a declarat, luni, c? va participa la Consiliul European din 26-27 iunie, având în vedere obliga?iile constitu?ionale, hot?rârea CC, dar ?i tematica reuniunii, c?reia, datorit? experien?ei în probleme europene, îi va “face fa?? mult mai bine”.

?eful statului a precizat, în conferin?a de pres? sus?inut? luni la Palatul Cotroceni, c? i-a r?spuns premierului Victor Ponta c? nu îi d? mandat s? participe la Consiliul European din 26-27 iunie ?i c? va participa el.

“Premierul mi-a solicitat mandat s? participe la Consiliul European din 26-27 iunie. Ast?zi, l-am anun?at c? nu îi dau mandat de participare. Voi participa eu, având în vedere obliga?iile constitu?ionale, pe de o parte, hot?rârea Cur?ii Constitu?ionale, pe de alt? parte, dar ?i tematica c?reia, cu certitudine, datorit? experien?ei pe care o am în probleme europene, îi voi face fa?? mult mai bine”, a anun?at pre?edintele.

El a ad?ugat: “Am avut cu dânsul o experien??, când l-am trimis la Consiliul pe Energie ?i nu a putut sus?ine Nabucco”.

?eful statului s-a referit ?i la faptul c? premierul “s-a plâns la Parlament c? nu i-a dat mandat de participare la Consiliu”.

“Vreau s? fie foarte clar, pre?edintele României nu are nevoie, în mod legal, de mandat de la prim-ministru, nici m?car nu poate func?iona a?a ierarhia în stat”, a precizat B?sescu.
Mediafax.ro

24.06.2014. 13:01


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password