Ponta: Echipa MAE pleacă dacă vreun român din diaspora nu va putea vota

Premierul Victor Ponta a declarat, mar?i, la Antena 3, c? dac? la turul 2 al preziden?ialelor va exista un român din diaspora care va dori s? voteze ?i care nu o va putea face din cauza organiz?rii, atunci toat? echipa din MAE pleac?, men?ionând c? Titus Corl??ean va fi la Londra pe 16 noiembrie.

“Este inacceptabil, este o disfunc?ionalitate de organizare,
pentru c? au fost acelea?i num?r de sec?ii de vot, acela?i num?r de votan?i, cu o mic? diferen??, 146.000 la 160.000, dar a fost un sistem antifraud? ?i bun, foarte bine c? a fost, pentru ca s? nu se mai întâmple ce a fost în 2009, dar care a presupus un timp foarte lung, completare ?i oamenii nu au mai putut s? voteze. Azi a fost Biroul Electoral Central, pentru c? toate m?surile le poate lua BEC, iar noi am pus la dispozi?ia MAE toate resursele financiare, oameni necesari ca s? fie totulîn regul?. Ministrul de Externe va fi cred c? la Londra , to?i secretarii de stat ?i conducerea Ministerului de Externe vor fi la Berlin, la Paris, unde au fost probleme în trecut, iar le-am spus foarte clar: pe 16 noiembrie trebuie s? voteze to?i românii care vor s? voteze. Dac? r?mâne un român care a vrut s? voteze ?i care din cauza organiz?rii nu a votat, pleac? toat? echipa de la MAE. Cât mai sunt înc? prim-ministru pot s? iau înc? asemenea m?suri, dup? aceea le va lua domnul T?riceanu. Deci lucrurile clar se vor îndrepta”, a spus Ponta.

Ministrul de Externe, Titus Corl??ean, a declarat, mar?i, c? a propus BEC simplificarea procedurii de completare a declara?iei pe propria r?spundere ?i a listei pe care trebuie s? se înscrie votan?ii din diaspora, precum ?i m?rirea num?rului de cabine de vot, acolo unde o permite spa?iul.

Ministrul de Externe, Titus Corl??ean, a declarat, mar?i, dup? întâlnirea cu reprezentan?i ai BEC, c? MAE a propus ca declara?ie pe propria r?spundere s? poat? fi desc?rcat? online ?i completat? înainte de vot, urmând ca la sec?ia de vot s? fie doar semnat?. Totodat?, MAE dore?te ca decizia BES din 2 noiembrie prin care aceast? declara?ie a putut fi completat? ?i în proximitatea sec?iei de votare s? fie men?inut?.

?eful diploma?iei a mai spus c? MAE a propus ?i simplificarea procedurii de completare a listei cu datele cu caracter personal. O alt? propunere se refer? la cre?terea num?rului de cabine de vot, acolo unde exist? spa?iu.

Birourile electorale ale sec?iilor de votare din str?in?tate trebuie s? fie completate în 5 zile dac? nu au num?rul maxim de membri, iar aleg?torii vor putea veni la turul 2 cu declara?ia pe proprie r?spundere printat? ?i completat?, urmând s? o semneze ?i dateze în sec?ie, a decis, mar?i, BEC.

mediafax.ro

05.11.2014. 03:10


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password