Ponta dă impresia că face opoziție la Gorj

• Pre?edintele C?linoiu ?i primarul Cârciumaru privesc lung în zare, dar… nu o mai v?d pe Elena Udrea


Campania electoral? din 2012 a fost una care a dat multe speran?e gorjenilor. Prin pre?edintele Consiliului Jude?ean, Ion C?linoiu, ?i primarul municipiului Târgu-Jiu, Florin Cârciumaru, gorjenii primeau promisiunea c? odat? ce Victor Ponta va ajunge deputat ?i, implicit prim-ministru, situa?ia economic? a jude?ului nostru se va schimba considerabil în bine.

Au trecut trei ani de când deputatul de Gorj este prim-ministru al României, îns?, locuitorii jude?ului constat? c? traiul de zi cu zi se tot îngreuneaz?. Promisiuni au fost multe, îns?, concret nu s-a realizat nimic. Deputatul ?i apoi premierul de Gorj, Victor Ponta, nu a realizat mai nimic pentru votan?ii s?i. Asta în timp ce
un ministru PD-L, forma?iune politic? zdrobit? de gorjeni, a ajutat jude?ul f?r? s? fie parlamentar de Gorj.

Poate vi se pare surprinz?tor, dar controversata Elena Udrea a oferit sprijin Gorjului, de?i a fost ?i este la cu?ite cu Victor Ponta, cel care se recomand? reprezentantul num?rul unu al gorjenilor. În anul 2010 Prim?ria Târgu-Jiu, cu ajutorul ministrului Udrea, accesa un proiect european în valoare de 1.100 de miliarde de lei vechi.
Acest proiect era menit s? ajute la asfaltarea ?i modernizarea unor str?zi în municipiu, modernizarea cartierului Bicaz, amenajarea a dou? centre pentru b?trâni ?i persoane cu handicap, modernizarea unor ?coli ?i gr?dini?e. Prim?ria Târgu-Jiu suporta din costurile întregului proiect doar 40 de miliarde de lei vechi.

Tot Elena Udrea a avut grij? ca în 2011 pentru Gorj s? fie aprobat un proiect de finan?are prin PROGRAMUL OPERA?IONAL REGIONAL… „Proiectul de reabilitare al DJ 675 Târgu-Jiu-C?rbune?ti-?icleni-Pe?teana Jiu. Inaugurarea a avut loc de curând, autorit??ile locale „pozând“ fericite la televizor, dar nimeni nu a suflat o vorb? de la cine au venit banii. Tot atunci a mai fost aprobat un alt proiect ce vizau lucr?ri de modernizare a municipiului Târgu-Jiu…

Deputatul de Gorj ?i premierul Victor Ponta a participat în toamna anului trecut la inaugurarea locuin?elor ANL din cartierul Narciselor, locuin?e care au fost construite tot cu fonduri alocate de ministrul Elena Udrea. Nimeni nu a reamintit sprijinul primit de la Udrea, Victor Ponta a t?iat panglica ?i a plecat gr?bit, nemul?umit fiind c? î?i murd?rea pantofii prin noroi, c?ile de acces nefiind înc? asfaltate.

Nu suntem în campanie electoral?, nu o facem, dar încercând s? facem acest bilan?, trebuie s? ne reamintim c? Elena Udrea a fost cea care a contribuit decisiv la realizarea telescaunului de la Rânca ?i al vestitului obiectiv turistic Transalpina. Pân? una, alta, pre?edintele Consiliului Jude?ean, Ion C?linoiu, ?i primarul municipiului Târgu-Jiu, Florin Cârciumaru, nu au decât s? se uite lung c?tre Bucure?ti, dar… nu mai e Lenu?a.

• Mihai APOSTOL

28.02.2014. 22:10


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password