Ponta crede că minerii vor protesta împotriva lui Videanu


Victor Ponta a declarat vineri, la Târgu Jiu, c?, de?i este de acord cu protestul sindicatelor miniere, acestea nu au sau nu trebuie s? aib? nicio leg?tur? cu blocarea negocierilor politice la Gorj.
Problema sindicatelor este, probabil, cu ministrul Videanu ?i cu cei trei directori, iar PSD îi sus?ine în acest sens, a precizat Ponta.

Acesta a ad?ugat c? Marin Condescu nu poate juca rolul de patriarh sau de Curtea de la Haga, cu toate c? este un foarte bun juc?tor pe pia?a media. Negocierile vor r?mâne blocate la Gorj atâta vreme cât Manog, va r?mâne “tartorul principal”.C?rbunele ?i energia trebuie date pe mâna speciali?tilor, nu pe cea a politicienilor.

Referindu-se la noua companie energetic?, ministrul pentru rela?ia cu parlamentul a spus c? aceasta nu trebuie s? devin? o pu?culi?? de partid în care vreun politician local s?-?i refac? finan?ele pentru urm?toarea campanie
electoral?.

Sut? la sut?, de accord


“Protestul sindicatelor miniere nu are nicio leg?tur? cu blocarea negocirilor politice sau nu trebuie s? aib? nicio leg?tur?. Eu sper ?i îmi doresc ca sindicatele din Gorj ?i din România s? aib? o singur? politic?, politica propriilor angaja?i. Nu s? fie pedeli?ti, pesedi?ti sau cine ?tie ce alt partid.
Eu cred c? sindicatele se bat pentru angaja?ii lor ?i eu sunt al?turi de ei sut? la sut? în ce au spus în comunicat.

Au spus c? vor s? aib? o strategie pentru zona energetic? ?i mi se pare corect.Am spus în campanie c? nu se ca face acea companie a lui T?riceanu, prin care se arunca SNLO. Vreau s? v? spun c? ne-am ?inut de cuvânt,am respins în parlament.

Au spus sindicatele în campanie, ?i am fost al?turi de ei, c? locul complexului Turceni ?i Rovinari nu e la AVAS ci este la Ministerul Economiei, ?i prima decizie pe care am luat-o în noul guvern a fost s? le trecem înapoi, la minister.

Ei cer în continuare p?strarea locurilor de munc?. Sunt sut? la sut? de acord cu ei. Cer în continuare o strategie care s? garanteze.Ori, lucrurile astea sunt corecte, ?in de sindicate ?i nu am cum s? nu fiu al?turi de ei,pentru c? sunt corecte.Îns? aceste cereri sunt c?tre cei care decid. Cine decide în primul rând? Ministrul Economiei, dl. Videanu.

B?nuiesc c? vor protesta împotriva d.lui Videanu ,chiar dac? lideri ai sindicatului sunt prieteni personali cu dl. Videanu.”

Negocierile nu sunt atrbu?ia d.lui Condescu

In ceea ce prive?te problema cu negocierile politice între cele dou? organiza?ii, subliniez, nu au nici o leg?tur? ?i nici nu au cum s? aib?.
Eu m? îndoiesc c? dl. Condescu poate s? fie, a?a, un patriarh sau Curtea de la Haga, s? fac? ordine între România ?i Ucraina, de?i poate ar fi bine. Dar nu poate, pentru c? nu-i atribu?ia dânsului.

Iar discu?iile, sau lipsa discu?iilor, între PSD ?i PDL la Gorj nu au absolut nicio leg?tur? cu faptul c? în acest moment sunt trei directori, dl. Man?og, din p?cate spun eu, dl. Davi?oiu ?i dl. Burlan, care au consilii de administra?ie care iau decizii, semneaz? hârtii, cheltuie bani, angajeaz?. Deci, ei î?i v?d de treab?.

Problema sindicatelor este, probabil, cu dl. Videanu ?i cu cei trei directori ?i noi îi sus?inem în acest sens.

Man?og, omul cu multe probleme

Negocierile vor r?mâne blocate la Gorj atâta vreme cât dl. Manog, va r?mâne tartorul principal.
Pentru c?, cel pu?in în ce m? prive?te, dar în ce-i prive?te ?i pe colegii mei, dl. Man?og nu are puterea moral? de a purta vreo negociere, este un om cu foarte multe probleme penale.

?efii PDL-ului, ca ?i ai no?tri, au spus c? cei care au probleme în justui?ie vor fi schimba?i. A?i v?zut la Dolj ce s-a întâmplat. O persoan? care avea o func?ie la fel de importan?? ca dl. Man?og, dar nu era trimis în judecat?,a fost schimbat din func?ie.

Dl. Man?og este o persoan? cu care noi ne-am luptat în campanie.Eu am spus oamenilor, la alegerile locale: “ Vota?i-m?, ca s? nu mai ajung? din nou jude?ul pe mâna d-lui Man?og!” Acum ce s? fac,s? uit lucrul acesta? S? le spun oamenilor, ?ti?i, v-am p?c?lit în campanie, de fapt, eu m? împrietenesc cu d-l Man?og? Nici nu se pune problema.

În plus, problema, dincolo de principiu ?i de a respecta ceea ce le-ai spus oamenilor, o mai spun odat?: energia, mineritul, reprezint? 75 % din viata economic? a jude?ului. Ce facem, o d?m pe mâna politicienilor, ori o d?m pe mâna unor profe?ioni?ti care au niste angajamente fata de minister si de noi, de autorit??i locale.

Domnul Mantog e politician, nu mai are nicio leg?tur? cu energia.E politician, sef de partid, a candidat, c? nu a fost ales,e mai bine. Dl. Burlan a candidat la prim?rie, a vrut s? fie primar, dar oamenii nu l-au vrut primar.

De economie s? se ocupe profesioni?tii

Sunt convins c? exist? oameni capabili s? conduc? aceste institu?ii, inclusiv în m?sura în care cele trei institu?ii, ?i eu îmi doresc lucrul acesta, se vor uni într-o companie cu sediul la Tg –Jiu ?i nu la Craiova.
Aia e o poveste. Aici dl. Condescu e un foarte bun juc?tor pe pia?a media. A zis, pleac? Geoan? ?i Berceanu, iau compania. Nu pot s? ia nici Rovinariul , nici Turceniul, s? le duc? la Craiova.

Îns? problema e urm?toarea: facem compania aia si cu niste profesionisti salv?m practic financiar -economic cele trei societ?ti, sau o facem ca pe o pusculi?? de partid în care s?-?i mai refac? finan?ele pentru urm?toarea campanie vreun politician local, si dup? aia inchidem tot si spunem c? e pentru c? c? ne-am certat cu PSD-ul.
Nu v? împiedic? PSD-ul , dimpotriv?, v? sprijin?. Dar, haide?i s? l?s?m profesionistii s? se ocupe de economie si politicienii s? se ocupe de politic?, a?a, ca s? nu incurc?m lucrurile.

PDL- i?tii nu au adus proba

Numirea directorilor la cele trei entita?i nu s-a f?cut cu acordul PSD. Sunt minciuni.Deja, dl. Man?og ne-a obi?nuit cu pove?ti.Mint, pur ?i simplu, ace?tia mint.Nu a fost niciun acord scris în ceea ce prive?te numirie celor trei directori.Nici un fel de acord nu a existat.
Acum o lun?, când au spus prima dat? chestia asta , eu i-am f?cut, în public, mincino?i. Le-am cerut s? aduc? proba. Nu au venit într-o lun?, nu o s? vin? nici într-o sut? de luni.

Dar nu asta conteaz?, faptul c? ei mint, se fac ei de râs, nu asta conteaz?. Ceea ce conteaz? este c? energia, lignitul, complexurile, nu sunt mo?ia sau averea nici a d-lui Man?og, nici a altui domn politician. Sunt ale jude?ului

Gorj ?i dac? nu le folosim pentru jude?ul Gorj, le folosim pentru interesele unei singure personae sau a unui singur partid, e un lucru foatrte r?u, pe care eu nu-l voi accepta. Indiferent cine este acea persoan? sau acel partid.

Negocierile vor mai ramane blocate poate pân? când dl Man?og se va duce în instan?? unde are treab? în aceast? perioad?, s?-?i dovedeasc? vinov??ia sau nevinov??ia, ?i las? la economia Gorjului unor profesionisti, nepolitici, care s? salveze locurile de munc? ?i cele trei societ??i.
Spre binele nostru, cred c? nu va mai dura mult acest lucru.”

Sursa: Antena 1 Tg Jiu Titlul ?i intertitlurile apar?in redac?iei

08.03.2009. 23:32


COCO 13.03.2009. 07:18

Cosmin 13.03.2009. 01:37

victor 10.03.2009. 09:05

Questions 09.03.2009. 16:03

marcus 09.03.2009. 13:06

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password