Poliţiştii se pregătesc de sărbătoare

Inspectoratul de Poli?ie Jude?ean Gorj îmbr?c? în aceste zile haine festive, cu ocazia împlinirii a 189 de ani de la atestarea Poli?iei Române Moderne. Cu acest prilej, poli?i?tii gorjeni au preg?tit o serie de activit??i pentru a marca s?rb?torirea zilei Poli?iei Române.

Începând de mar?i, 22 martie, o „echip? complex?”, format? din poli?i?ti rutieri, poli?i?ti de ordine public?, lupt?tori de interven?ie rapid? ?i criminali?ti se vor deplasa la toate subunit??ile teritoriale de poli?ie unde se vor întâlni cu elevii din ciclul primar ?i gimnazial.
Elevii vor avea posibilitatea s? descopere aspecte din activit??ile pe care le desf??oar?, zi de zi, poli?i?tii ?i vom fi onora?i s? prezent?m ?i dot?rile de care dispunem în executarea misiunilor.

Poli?i?tii criminali?ti vor amenaja un stand expozi?ional cu tehnic? de ultim? genera?ie folosit? în activitatea de cercetare. Atrac?ia principal? este reprezentat? de laboratorul mobil, folosit de speciali?tii criminali?ti ai Inspectoratul de Poli?ie Jude?ean Gorj pentru realizarea cercet?rii eficiente la locul comiterii infrac?iunilor.

Un alt punct de atrac?ie al festivit??ii va fi demonstra?ia Compartimentului Canin al I.P.J. Gorj. Echipe mixte, formate din poli?ist conductor ?i câine, vor realiza diferite demonstra?ii de patrulare, de prindere ?i imobilizare a infractorilor sau de ap?rare la atacul prin surprindere.

Poli?i?tii de ordine public? vor discuta cu elevii ?i le vor adresa recomand?ri cu privire la comportamentul pe care trebuie s? îl adopte pentru a nu fi implica?i în fapte cu urm?ri negative dar?i pentru a fi în m?sur? s? evite postura de victim? a unei fapte antisociale.

De asemenea, poli?i?tii rutieri vor expune autospecialele pe care le folosesc în misiunile de monitorizare ?i control al traficului rutier.

Pe toat? perioada manifest?rilor, poli?i?tii vor împ?r?it pliante cu materiale de prevenire ?i sfaturi utile, iar vizitatorii vor afla despre diferitele campanii de combatere ?i prevenirea infrac?ionalit??ii.

Astfel de întâlniri au fost organizate ast?zi cu elevii din Turceni, ?icleni ?i Rovinari.

Urmeaz? ca miercuri, joi ?i vineri, „echipa complex?” s? se deplaseze în municipiul Motru, ora?ele Bumbe?ti-Jiu, Tg-C?rbune?ti, Novaci, comunele Stoina ?i M?t?sari, dar ?i în municipiul Tg-Jiu.

Pentru miercuri, 23 martie, începând cu orele 12:00, poli?i?ti ai Serviciului Rutier ?i cei ai Biroului de Analiz? ?i Prevenire a Criminalit??ii vor organiza la Liceul cu Program Sportiv Tg-Jiu, concursul „MICUL PIETON”, la care vor participa elevi din clasa a IV-a. De la orele 17:00, pe platoul din zona Debarcader, poli?i?tii Serviciului Rutier se vor întâlni cu motocicli?tii gorjeni. Jurnali?tii acredita?i pe lâng? Inspectoratul de Poli?ie Jude?ean Gorj sunt invita?i s? participe la aceste activit??i.*(IJP Gorj)

23.03.2011. 10:42


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password