Poliţiştii gorjeni, alături de elevi în prima zi de şcoală

Peste 340 de poli?i?ti vor fi prezen?i în prima zi de ?coal? a elevilor din înv???mântul preuniversitar, la cele 284 de unit??i ?colare din jude? ?i în zonele limitrofe acestora.

Zona unit??ilor de înv???mânt va fi supravegheat? de patrulele de siguran?? public?, efectivele de poli?ie fiind sprijinite de jandarmi ?i poli?i?ti comunitari, conform protocoalelor de colaborare încheiate. Se va asigura prezen?a la vedere a for?elor de ordine, în intervalele orare în care elevii intr? la cursuri ?i pleac? de la ?coal?, dispozitivele de siguran?? urmând a fi amplasate astfel încât s? se asigure interven?ia cu celeritate la evenimentele sesizate în incinta sau în apropierea unit??ilor de înv???mânt.

Pentru fiecare unitate de înv???mânt din jude? a fost desemnat câte un poli?ist care va ?ine permanent leg?tura cu persoanele din conducerea acestor obiective.

Totodat?, pe parcursul anului, poli?i?tii de proximitate ?i poli?i?tii Compartimentului de Analiz? ?i Prevenire a Criminalit??ii din cadrul Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean Gorj vor participa la orele de dirigen?ie, pentru a oferi elevilor sfaturi ?i recomand?ri preventive, care s? îi ajute s?-?i protejeze bunurile ?i integritatea fizic? sau s? gestioneze eventualele conflicte în care sunt implica?i.

De asemenea, siguran?a rutier? a copiilor constituie una dintre priorit??ile Poli?iei Rutiere, context în care, periodic, vor fi întreprinse activit??i preventiv-educative în rândul acestei categorii de participan?i la traficul rutier.

Întrucât educa?ia, inclusiv cea rutier? începe de acas?, sf?tuim p?rin?ii, ca în cazul în care nu îi pot înso?i pe ?colari pe drumul c?tre ?i dinspre ?coal?, s? se asigure c? ace?tia ?i-au însu?it ?i respect? regulile de circula?ie, în special cele privind traversarea str?zii.

În plus p?rin?ilor, li se adreseaz? recomandarea de a acorda aten?ie activit??ii ?colare ?i extra?colare a copiilor lor, de a participa la ?edin?ele cu p?rin?ii ?i de a comunica permanent cu cadrele didactice, astfel încât s? evite intrarea copiilor în anturaje dubioase.

Orice neîn?elegere se rezolv? prin dialog, prin comunicare, iar în cazul în care acestea nu dau roade iar situa?ia se agraveaz?, trebuie anun?a?i de urgen?? profesorii sau Poli?ia. Responsabilitatea pentru siguran?a elevilor revine tuturor: poli?i?ti, autorit??i locale, profesori ?i p?rin?i.

Poli?i?tii gorjeni doresc tuturor elevilor ca anul ?colar 2010 – 2011 s? fie unul plin de succese ?i rezultate bune la înv???tur? ?i îi sf?tuiesc s? adopte o conduit? corect? pe drumurile publice, s? dea dovad? de respect în rela?iile cu colegii ?i profesorii ?i s? manifeste o atitudine non-violent?.

12.09.2010. 21:26


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password