Poliţiştii comunitari cu ochii pe şcoli


Poli?i?tii comunitari din Târgu-Jiu sunt cu ochii pe elevii care chiulesc de la ?coal?. Trei patrule mobile controleaz? astfel zona de sud a ora?ului, în timp ce o alt? patrul? verific? unitatea ?colar? din zona Bârse?ti. Singura unitate de înv???mânt unde ,,comunitarii” stau permanent este Liceul Forestier.

Autorit??ile locale au realizat înc? de la începutul anului ?colar un plan de m?suri la nivel de municipiu, care privea siguran?a în ?coli. În baza acestui plan, f?cut în septembrie, ?colile din ora? au fost împ?r?ite celor trei institu?ii, Poli?ie, Jandarmerie ?i Poli?ie Comunitar?, angaja?ii acestor unit??i urmând s? se ocupe de asigurarea unui climat de lini?te ?i siguran?? în zona acestora.

,,Nu exist? un fenomen la nivel de municipiu, în leg?tur? cu siguran?a elevilor, ?colile sunt mai sigure decât în alte localit??i, copii mai lini?ti?i dar mai întâlnim ?i situa?ii care nu fac cinste urbei noastre ?i înv???mântului gorjean. Sunt câteva cauze care determin? apari?ia problemelor la ?coli ?i sunt legate de prezen?a unor indivizi str?ini în curtea ?colii, elevi sau studen?i de la alte ?coli ?i indivizi care nu au nici-o leg?tur? cu actul de înv???mânt. Acei ,,?mechera?i” de cartier ?i copii de bani gata intr? în ?coli ca s? î?i laude autoturismele ?i s? impresioneze.

Aceste aspecte genereaz? animozit??i ?i stârnesc orgolii între elevii ?colii ?i cei ce vin în ?coal?. De aici ajungem la amenin??ri ?i, de multe ori, scandaluri. O alt? problem? cu care ne mai confrunt?m este schimbul de replici care exist? între ace?ti copii, acele ,,îndârjeli” între elevii ?colii respective pe care le ?tim de când e lumea dar nu trebuie tolerate. Elevii de la o clas? se iau la întrecere cu alt? clas?, elevii de la un an mai mare cu elevii de la un an mai mic ?i bineîn?eles, un alt aspect care poate duce las fapte grave, este chiulul de la ?coal?”, explic? Ion Tudor, directorul Poli?iei Comunitare.

Chiar dac? fenomenul nu atinge dimensiuni foarte mari în municipiu, poli?i?tii comunitari supravegheaz? permanent unit??ile de înv???mânt. Mai multe echipe mobile patruleaz? permanent în ora? iar unele stau chiar în apropierea unora dintre liceele din ora?.

03.02.2009. 22:06


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password