POLIŢIE / Prioritate-combaterea consumului de alcool la şoferi

În intervalul 25 – 26 octombrie a.c., poli?i?tii Serviciului Poli?iei Rutiere Gorj, sprijini?i de cei din cadrul subunit??ilor teritoriale de poli?ie, au organizat o ac?iune pentru combaterea consumului de alcool în rândul conduc?torilor auto.

Motivul derul?rii ac?iunii a constat în faptul c? una din principalele cauze generatoare a accidentelor comise din vina conduc?torilor auto este conducerea autovehiculelor sub influen?a b?uturilor alcoolice.

Pentru eficien??, poli?i?tii au ac?ionat în zonele cu risc ridicat de producere a accidentelor generate de consumul de alcool, precum ?i pe acele sectoare de drum care, prin configura?ie, creeaz? condi?ii favorabile înc?lc?rii legisla?iei rutiere în vigoare.

La ac?iune au participat peste 53 de poli?i?ti rutieri ?i poli?i?ti de ordine public? cu atribu?ii pe linie de circula?ie.
Celor care nu au respectat normele legale, li s-au aplicat 243 sanc?iuni contraven?ionale, în cuantum de 35.543 lei, au fost re?inute 19 permise de conducere în vederea suspend?rii exercit?rii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, retrase 7 certificate de înmatriculare ?i întocmite 6 dosare penale, din care 3 acelor conduc?tori auto care prezentau o alcoolemie peste limita legal?.

Exemplific?m:
Poli?i?tii rutieri l-au identificat pe Nicolae T., de 40 ani, din comuna Butoie?ti, jude?ul Mehedin?i, în timp ce conducea pe DJ Turceni-Ione?ti un autobuz, având o îmbiba?ie de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Celui în cauz? i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea exact? a alcoolemiei, cercet?rile continuând sub aspectul comiterii infrac?iunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu o alcoolemie ce dep??e?te limita legal?.

Din cele 19 permise de conducere re?inute în vederea suspend?rii, 8 au fost re?inute pentru conducerea unui autovehicul sub influen?a b?uturilor alcoolice, 4 pentru dep??ire neregulamentar?, 3 pentru neacordare de prioritate, 2 pentru dep??irea cu peste 50 km/h a vitezei legale de deplasare, unul pentru nerespectarea indica?iilor poli?istului rutier ?i unul pentru nerespectarea culorii ro?ii a semaforului electric.

Ac?iune pentru con?tientizarea de?in?torilor de animale

Prezen?a pe partea carosabil? a animalelor nesupravegheate sau nerespectarea obliga?iilor reglementate în sarcina conduc?torilor de vehicule cu trac?iune animal? reprezint? factori ce pot genera tragedii pe ?osele.

Pentru con?tientizarea acestor categorii de persoane, cu privire la riscurile la care se expun ?i îi expun ?i pe ceilal?i participan?i la trafic prin nerespectarea legii, duminic?, 26.10.2008, între orele 10 -11, poli?i?tii din cadrul Poli?iei Ora?ului Bumbe?ti-Jiu ?i cei ai Postului de Poli?ie Mu?ete?ti au organizat o întâlnire cu de?in?torii de animale, în special cu cei de cabaline.

La întâlnirea ce s-a desf??urat în incinta ?colii Generale Mu?ete?ti, pe lâng? reprezentan?i ai administra?iei publice locale, au participat ?i 44 proprietari de cabaline.

Cu ocazia acestei activit??i au fost prezentate aspecte care reglementeaz? obliga?iile de?in?torilor de animale, atât în ceea prive?te modul de deplasare al acestora pe drumurile publice, în cazul înso?irii lor, cât ?i referitor la obliga?iile de a asigura supravegherea acestora.

Cet??enilor le-a fost prezentat? legisla?ia în domeniu (prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circula?ia pe drumurile publice precum ?i Legea nr. 61/1991, republicat?). De asemenea, medicul veterinar din localitate a adus la cuno?tin?a celor prezen?i, obliga?iile ce le revin conform Legii nr. 205/2004, reactualizat?, privind protec?ia animalelor.

În perioada urm?toare, Serviciul Poli?iei Rutiere va monitoriza nivelul disciplinei rutiere ?i, în func?ie de concluzii, va declan?a ?i alte ac?iuni menite s? înt?reasc? respectul fa?? de lege al tuturor participan?ilor la trafic.

27.10.2008. 14:50


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password