POLIŢIE/Prevenirea evenimentelor nedorite în rândul elevilor

Poli?i?tii gorjeni ac?ioneaz? consecvent pentru asigurarea unui climat de ordine ?i siguran?? public? în perimetrul ?colilor, prevenirea infrac?ionalit??ii ?i a oric?ror evenimente nedorite care ar putea afecta siguran?a elevilor sau buna desf??urare a procesului de înv???mânt.

– În data de 20.01.2009, între orele 10-14, poli?i?tii de ordine public? ?i proximitate din cadrul Poli?iei Municipiului Tg.Jiu au derulat o serie de activit??i menite s? asigure un climat de lini?te ?i siguran?? în unit??ile ?i zona unit??ilor de înv???mânt.

Cu aceast? ocazie au fost efectuate patrul?ri, verificate 15 localuri publice amplasate în imediata apropiere a unit??ilor de înv???mânt, legitimate 24 persoane. Într-un local din cartierul Bârse?ti au fost depista?i 3 elevi ce absentau nejustificat de la orele de curs ?i care consumau b?uturi alcoolice. Poli?i?tii au dispus sanc?ionarea contraven?ional? cu suma de 200 lei a numitei Ileana P., din Tg. Jiu, pentru c? servise minorii cu b?uturi alcoolice.

– Tot ieri, poli?i?tii din municipiul Motru au ac?ionat în zona unit??ilor ?colare din localitate, supraveghind traseele de deplasare a elevilor înspre ?i dinspre ?coli. Cu ocazia verific?rilor efectuate pentru combaterea absenteismului ?colar, au fost depista?i în baruri, consumând b?uturi r?coritoare, 6 elevi care absentau de la ore, în mod nejustificat.

Pentru elevii depista?i absentând de la cursuri, poli?i?tii au întocmit inform?ri c?tre conducerile unit??ilor de înv???mânt.

Ac?iuni de acest gen sunt derulate zilnic, scopul fiind acela de a asigura un climat de siguran?? în ?coli.

21.01.2009. 13:43


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password