POLITIE/Politia Rutiera in actiune

În acest week-end, poli?i?tii rutieri au derulat ac?iuni de supraveghere ?i control al traficului rutier, pentru disciplinarea participan?ilor la trafic ?i prevenirea accidentelor rutiere.
Poli?i?tii rutieri au constatat 236 abateri la regimul circula?iei pe drumurile publice ?i au aplicat sanc?iuni contraven?ionale în valoare de 29.840 lei. În urma abaterilor constatate poli?i?tii au re?inut 14 permise de conducere ?i au retras 4 certificate de înmatriculare auto, din care 3 pentru lipsa inspec?iei tehnice periodice.
Au fost aplicate 27 sanc?iuni pentru înc?lcarea regimului legal de vitez?, 63 pentru neportul centurii de siguran??, 18 pentru conducerea unor autovehicule ce prezentau defec?iuni tehnice, 6 pentru dep??ire neregulamentar?, 4 pentru neacordare prioritate de trecere altor autovehicule, 3pentru conducerea unui autovehicul sub influen?a b?uturilor alcoolice. De asemenea, au mai fost sanc?iona?i 18 pietoni pentru traversare neregulamentar?, diferen?a fiind aplicat? pentru alte abateri la regimul circula?iei pe drumurile publice.
În perioada analizat?, cu ocazia activit??ilor desf??urate în teren, poli?i?tii rutieri au re?inut în vederea suspend?rii exercit?rii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, 14 permise de conducere, din care: dep??ire neregulamentar? – 6, neacordare prioritate autovehicule – 4, conducere sub influen?a b?uturilor alcoolice – 3 ?i unul pentru dep??irea cu peste 50 km/h a vitezei maxim admise.
Exemplific?m: Marian P.V., de 24 ani, din ora?ul Turceni, a fost depistat de poli?i?tii Serviciului Poli?iei Rutiere în timp ce conducea un autoturism pe str. 22 Decembrie 1989 din municipiul Tg. Jiu, de?i anterior consumase b?uturi alcoolice. Pentru c? la testarea cu aparatul etilotest ?oferul a prezentat o concentra?ie de 0,31 mg/l alcool pur în aerul expirat, poli?i?tii au dispus re?inerea permisului de conducerea în vederea suspend?rii exercit?rii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, dar ?i sanc?ionarea contraven?ional?.

INFRAC?IUNI LA REGIMUL CIRCULA?IEI PE DRUMURILE PUBLICE
În acest week-end, 6 conduc?tori auto s-au ales cu dosar penal dup? ce au fost identifica?i conducând autovehicule pe drum public, fie f?r? a poseda permis de conducere sau având permisul de conducere anulat sau re?inut în vederea suspend?rii.
Poli?i?tii din Bumbe?ti-Jiu l-au depistat în trafic Ioan D.M., de 40 ani din municipiul Hunedoara, jude?ul Hunedoara, în timp ce conducea un autoturism, de?i avea permisul de conducere anulat din data de 05.01.2009.
Gheorghe C., de 21 ani, din comuna Pe?ti?ani, a fost identificat de poli?i?tii Serviciului Poli?iei Rutiere, în timp ce conducea o autoutilitar? pe strada Luncilor din municipiul Tg. Jiu cu ocazia verific?rilor, poli?i?tii au stabilit c? tân?rul conducea acel autovehicul f?r? drept, întrucât nu poseda permis de conducere.
Reamintim faptul c? în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2002, republicat?, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de c?tre o persoan? care nu posed? permis de conducere se pedepse?te cu închisoare de la unu la 5 ani.
Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de c?tre o persoan? al c?rei permis de conducere este necorespunz?tor categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv sau al c?rei permis i-a fost retras sau anulat ori c?reia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat? sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România se pedepse?te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend?.

19.05.2009. 00:22


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password