POLITIE / Intâlnire cu cetăţenii la Bumbeşti-Jiu

Poli?i?tii de proximitate ?i agen?ii de poli?ie rutier? din cadrul subunit??ii Bumbe?ti-Jiu au organizat o întâlnire cu proprietarii de cabaline, ocazie cu care au fost reliefate obliga?iile ce le revin acestora, în ceea ce prive?te supravegherea animalelor, atât cu ocazia deplas?rii pe drumurile publice, cât ?i atunci când se afl? în zonele situate în apropierea c?ilor rutiere.

Cu aceast? ocazie, la întâlnire au participat 52 de?in?tori de animale, oficialit??i locale, reprezentan?i ai O.R.S.A. ?i D.S.V. Gorj.

În timpul discu?iilor, au fost prezentate de c?tre poli?i?ti aspecte referitoare la riscurile producerii accidentelor rutiere datorate neglijen?ei sau indiferen?ei manifestate de c?tre de?in?tori ?i prevederile legale care sanc?ioneaz? l?sarea nesupravegheat? a animalelor. Totodat?, s-a discutat ?i în ceea ce prive?te conduita în trafic a conduc?torilor de vehicule cu trac?iune animal? ori a înso?itorilor de animale.

În acela?i timp reprezentan?ii O.R.S.A. ?i D.S.V. Gorj ?i-au manifestat interesul pentru determinarea tuturor proprietarilor de animale pentru microciparea cabalinelor în perioada urm?toare, astfel încât s? se reu?easc? identificarea acestora ?i limitarea în acest sens a cabalinelor abandonate.

Tot cu aceast? ocazie primarul ora?ului ?i-a ar?tat disponibilitatea pentru amenajarea unei loca?ii în care s? fie ad?postite temporar animalele l?sate f?r? supraveghere sau abandonate, sprijinind astfel efortul poli?i?tilor de a îndep?rta cabalinele din zona drumurilor publice.

03.11.2008. 12:47


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password