Politie/„Educatie rutiera-educatie pentru viata”

Poli?i?tii Compartimentului de Prevenirea Criminalit??ii ?i cei din cadrul Serviciului poli?iei Rutiere, în colaborare cu reprezentan?ii ?colii Generale „Pompiliu Marcea” din Tg. Jiu au organizat în cursul acestei zile Etapa jude?ean? a Concursului „EDUCA?IE RUTIER? – EDUCA?IE PENTRU VIA??”.
Etapa, la care au participat un num?r de ?ase echipaje, reprezentând tot atâtea unit??i ?colare, s-a derulat în incinta unit??ii de înv???mânt amintite.
Elevii au sus?inut 3 probe de concurs, una de testare a cuno?tin?elor de legisla?ie rutier? iar celelalte dou? de abilit??i practice în conducerea bicicletei, departajarea concuren?ilor realizându-se în baza Regulamentului de concurs elaborat la nivel na?ional.
Echipajele participante au fost recompensate cu diplome ?i men?iuni, iar îndrum?torii sportivi ai acestora, cu înscrisuri de onoare.
Câ?tig?tori au fost declara?i reprezentan?ii ?colii Generale „Pompiliu Marcea” din Tg.Jiu, ei urmând a reprezenta jude?ul Gorj la Etapa na?ional?.

04.06.2009. 22:38


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password