POLITIE / Combaterea delincvenţei

Prevenirea ?i combaterea delincven?ei juvenile ?i victimiz?rii minorului reprezint? o prioritate a poli?i?tilor, la nivel na?ional.

Poli?i?tii rovin?reni, împreun? cu poli?i?tii Serviciului Poli?iei de Ordine Public? ?i cei ai Compartimentului de Analiz? ?i Prevenirea Criminalit??ii s-au întâlnit în cursul zileii de ieri cu elevii claselor a XII-a din cadrul Grupului ?colar Industrial Minier Rovinari.

La aceast? întâlnire au participat 70 de elevi precum ?i cadre didactice cu responsabilit??i educative.

Discu?iile interactive au vizat modalit??ile de prevenire a infrac?iunilor contra persoanei, patrimoniului, libert??ii persoanei ?i consecin?ele juridice în cazul s?vâr?irii acestor fapte. De asemenea, celor prezen?i le-au fost prezentate spoturi audio-video pentru prevenirea accidentelor de circula?ie. Poli?i?tii le-au adresat recomand?ri cu privire la conduita pe care trebuie s? o adopte în calitate de participan?i la trafic.

13.11.2008. 11:53


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password