POLIŢIE / Birourile neasigurate-„pradă” uşoară pentru hoţi

Neglijen?a cet??enilor, manifestat? prin l?sarea unor bunuri de valoare în spa?ii neasigurate ?i nesupravegheate, reprezint? un factor ce favorizeaz? ?i faciliteaz? ac?iunile ho?ilor.

A?a s-a întâmplat ?i în cursul zilei de joi, 23.10.2008, când Poli?ia Municipiului Tg.Jiu a fost sesizat? de reprezentan?ii a trei societ??i comerciale, cu privire la faptul c? persoane necunoscute au sustras din birouri, gen?ile unor angajate, în care se aflau documente de identitate, bani, carduri bancare, telefoane mobile sau bijuterii, prejudiciul cauzat dep??ind suma de 1.900 lei

Din primele cercet?ri efectuate în aceste cauze a rezultat faptul c? în momentul s?vâr?irii infrac?iunilor, suspec?ii au profitat de faptul c? u?ile de acces erau neasigurate, bunurile l?sate la vedere, iar p?r?ile v?t?mate se aflau în alte înc?peri ale imobilelor.

În prezent poli?i?tii continu? cercet?rile în vederea identific?rii autorilor ?i recuper?rii prejudiciului.

Pentru a nu ajunge în postura de victim? a unei astfel de infrac?iuni, poli?i?tii Compartimentului de Analiz? ?i Prevenire a Criminalit??ii recomand?:

• în momentul în care p?r?si?i biroul, asigura?i-v? c? u?a de acces a fost închis?;
• dac? a?i pierdut una dintre chei înlocui?i imediat încuietoarea;
• nu ezita?i s? întreba?i persoanele necunoscute pe care le sesiza?i în spa?iile comune ale institu?iei pe cine caut?, chiar alerta?i mai mul?i colegi; aceste întreb?ri descurajeaz? posibilii infractori;
• nu permite?i accesul în incinta institu?iei persoanelor care vând ori cump?r? diverse produse sau se ofer? s? presteze diferite servicii
• anun?a?i imediat POLI?IA- TELEFON 112 atunci când observa?i c? persoane str?ine ies din cl?dire cu bagaje voluminoase. RE?INE?I cât mai multe semnalmente ale acelor persoane ?i dac? este cazul marca, num?rul de înmatriculare ?i culoarea autoturismului folosit de ace?tia.

ÎN ATEN?IA AGEN?ILOR ECONOMICI!

Efrac?iile, spargerile de locuin?e, magazine, birouri, sedii ale agen?ilor economici, sunt s?vâr?ite de obicei de grupuri de infractori, cu scopul însu?irii unor bunuri sau valori. Aceste infrac?iuni pot fi prevenite printr-o serie de m?suri. Iat? câteva sfaturi pentru protec?ia sediilor institu?iilor ?i magazinelor:

• asigura?i-v? un sistem de paz? propriu, (apelând la personal propriu sau alte firme specializate) atât ziua cât si noaptea;
• limita?i accesul tuturor persoanelor c?tre locurile în care v? depozita?i valorile;
• asigura?i-v? u?ile cu încuietori tip yala ?i lac?te mai solide (protejate cu clopot metalic iar dac? se poate acestea s? fie atipice sau cu cifru) ?i nu uita?i importanta grilajelor;
• sistemele de alarmare ?i anun?are a efrac?iilor sunt nu numai binevenite dar ?i obligatorii; adresa?i-v? agen?iilor economici care comercializeaz? ?i instaleaz? aceste sisteme ?i verifica?i dac? sunt aviza?i.

Ace?tia v? pot oferi sisteme de alarmare ?i protec?ie în mai multe variante:

• acces în anumite înc?peri numai pe baz? de cod sau cartel?
• alarmare fa?? de p?trunderea în anumite perimetre sau înc?peri (cu sisteme de avertizare sonor? sau comunicare c?tre personalul de paz?);
• verificarea îndeplinirii consemnului de c?tre personalul de paz?;
• sisteme de alarmare cu anun?are prin sistem dispecerat, ce asigur? protec?ia la cel mai înalt nivel de siguran?? ?i care se preteaz? foarte bine pentru asigurarea obiectelor de importan?? major? (societ??i bancare, CEC, muzee, expozi?ii).

Aceste sisteme performante anun?? prin afi?area pe calculator, pe lâng? adresa la care s-a produs spargerea ?i camera sau locul prin care a p?truns ho?ul.
Acestea sunt doar câteva dintre principalele m?suri de prevenire care sunt pu?in costisitoare, dar au o eficien?? foarte mare, ?i

NU UITA?I!

* dac? sesiza?i o spargere anun?a?i imediat Poli?ia;
* nu p?trunde?i într-o locuin?? a c?rei u?? a fost spart? sau for?at?, deoarece pute?i ?terge urme esen?iale pentru prinderea autorilor;
* furniza?i toate datele pe care le de?ine?i în leg?tur? cu o eventual? spargere. Indiferen?a dumneavoastr? nu face decât s? îngreuneze identificarea infractorilor, care între timp vor comite astfel de fapte ?i pot sparge chiar casa în care locui?i.

Biroul de pres? al IJP Gorj

24.10.2008. 13:39


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password