POLIŢIE/Acţiune pe şoselele Gorjului la început de săptămână

Lucr?torii Serviciului Poli?iei Rutiere au ac?ionat la începutul acestei s?pt?mâni pe raza jude?ului Gorj în scopul impunerii respect?rii normelor rutiere de c?tre toate categoriile de participan?i la trafic.
Cu ocazia ac?iunilor desf??urate, au fost aplicate 141 sanc?iuni contraven?ionale în valoare total? de 15520 lei.
Au fost sanc?iona?i 44 conduc?tori auto care nu purtau centura de siguran?a, 18 conduc?tori auto care nu aveau asupra lor documentele personale, 4 conduc?tori de taxi, 2 conduc?tori de mopede, 18 conduc?tori auto ale c?ror autovehicule prezentau defec?iuni tehnice, un biciclist, 2 conduc?tori auto care nu foloseau luminile de întâlnire pe D.E. 79, 5 pietoni care au traversat prin loc nepermis, 2 conduc?tori auto care se aflau sub influen?a b?uturilor alcoolice.
De asemenea a fost retras un certificat de înmatriculare pentru inspec?ie tehnic? periodic? expirat? ?i au fost aplicate 19 sanc?iuni contraven?ionale pentru alte abateri .

S-a ac?ionat pe linia combaterii nerespect?rii regimului legal de viteza, sens in care operatorii radar au înregistrat 33 cazuri radar, aplicând in acest sens 29 sanc?iuni contraven?ionale.

Au fost re?inute in vederea suspend?rii exercit?rii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice 2 permise de conducere deoarece conduc?torii auto se aflau sub influen?a b?uturilor alcoolice.

08.09.2009. 11:43


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password