POLITIE / 93 de sancţiuni în 24 de ore

Poli?i?tii Serviciului Poli?iei Rutiere, au ac?ionat în ultimele 24 de ore pe principalele drumuri na?ionale, în punctele cu risc ridicat de producere al evenimentelor rutiere, dar ?i pentru fluidizarea circula?iei la orele cu trafic intens. Intensificarea activit??ilor specifice, potrivit competen?elor, are drept scop prevenirea evenimentelor rutiere.

93 sanc?iuni contraven?ionale în valoare de 20.030 lei ?i 8 permise de conducere re?inute în vederea suspend?rii sunt masurile dispuse împotriva celor care au comis abateri la regimul circula?iei pe drumurile publice în ultimele 24 de ore.

Au fost sanc?iona?i 34 conduc?tori auto pentru dep??irea vitezei maxim admise pe sectoarele de drum pe care circulau, 9 pentru neportul centurii de siguran??, 2 taximetri?ti, 3 c?ru?a?i, 8 pentru defec?iuni tehnice, 2 pietoni pentru traversare neregulamentar?, 4 pentru acces interzis, diferen?a fiind aplicat? pentru altor înc?lc?ri ale legisla?iei rutiere în vigoare.

De asemenea, poli?i?tii rutieri au solu?ionat ?i întocmit documenta?ia în cazul a 22 evenimente cu pagube materiale, din care 13 produse pe drumul public.
În perioada analizat?, poli?i?tii au re?inut în vederea suspend?rii exercit?rii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice un num?r de 8 permise de conducere, din care pentru nerespectarea regimului legal de vitez? – 3, neacordare prioritate – 2, dep??ire neregulamentar? – 1, neprezentare în 24 ore la poli?ie în cazul unei tampon?ri=1, cumul puncte=1.

Pentru a evita producerea unor tragedii, ?oferii sunt ruga?i s? reduc? viteza de deplasare, s? nu efectueze dep??iri riscante ?i s?-?i sporeasc? aten?ia.

06.01.2009. 11:38


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password