Poarta Sărutului va fi restaurată cu 8.700 euro

Managerul Centrului Municipal de Cultur? “Constantin Brâncu?i”, Adina Andri?oiu, a anun?at, miercuri, 6 februarie,în cadrul unei conferin?e de pres?, ca a reluat demersurile pentru restaurare a Por?ii S?rutului.
Acesta a precizat c? a mers la Bucure?ti, la Ministerul Culturii, al?turi de viceprimarul municipiului Târgu-Jiu, Iulia Vân?, unde a discutat despre restaurarea operelor sculptorului Constantin Brâncu?i ?i a sus?inut gr?birea organiz?rii licita?iei pentru restaurarea Por?ii S?rutului. Pentru acest proces de restaurare, a fost alocat? suma de 380.000 de lei (8.700 euro).

“Poarta S?rutului este introdus? în Planul Na?ional de Restaurare, acest lucru este stabilit, trebuie organizat? licita?ia pentru execu?ia lucr?rilor. În ceea ce prive?te Coloana f?r? Sfâr?it, avem avizul, nu a fost introdus? în Planul Na?ional de Restaurare, ?i a fost înc? una din problemele pe care noi le-am supus aten?iei Ministerului Culturii. Acolo este vorba de exfolierea lacului de protec?ie, sunt anumite zone unde sunt vizibile petele ?i este nevoie s? se fac? o rel?cuire. Vom continua s? men?inem leg?tur? cu ministerul ?i în ce prive?te aceast? problem?”, a spus managerul Centrului Municipal de Cultur? “Constantin Brâncu?i”.

O alt? responsabilitate a Centrului “Constantin Brâncu?i” este între?inerea ?i cur??area operelor din piatr?, motiv pentru care s-a solicitat sprijinul unor exper?i restauratori, iar anul acesta piesele vor fi supuse acestui proces.

11.02.2013. 11:52


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password