PMS Tg.Jiu/ Servicii educationale

Penitenciarul Târgu Jiu în calitate de partener în cadrul Proiectului”Persoane private de libertate, în slujba protec?iei mediului înconjur?tor, pentru cre?terea competitivit??ii ?i a atractivit??ii teritoriilor”, proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investe?te în oameni! – a organizat în datele de 18 ?i 19 ianuarie a.c. în localit??ile Budieni ?i Scoar?a un serviciu educa?ional de evocare a personalit??ii poetului na?ional Mihai Eminescu ?i un serviciu educa?ional privind evolu?ia fenomenului violen?ei în ?coli ?i prevenirea delincven?ei juvenile.
La aceste activit??i au participat elevii, cadrele didactice ?i p?rin?i din cele dou? localit??i ?i 68 persoane private de libertate din Penitenciarul Târgu Jiu care sunt încadrate la regimul deschis ?i semideschis de executare .
Persoanele private de libertate au vorbit deschis despre cauzele care au dus ca acestea s? execute pedepse privative de libertate, influen?a anturajului ?i consecin?ele asupra lor ?i a familiilor lor. Au atras aten?ia asupra comportamentelor deviante, a absenteismului ?i abandonului ?colar, consumului de lcool ?i droguri.
Serviciul educativ de prevenirea delincven?ei juvenile s-a f?cut sub coordonarea educatorilor ?i psihologilor din cadrul penitenciarului în sprijinul elevilor ?i cadrelor didactice, scopul principal fiind diminuarea riscului infrac?ional ?i victimal în rândul minorilor, precum ?i asumarea r?spunderii pentru fapta proprie.
Sus?inerea acestor activit??i contribuie la schimbarea atitudinii ?i mentalit??ii din comunitate in leg?tur? cu persoanele private de libertate, a posibilit??ii de reintegrare în societate, precum ?i exersarea capacit??ilor de cooperare ?i colaborare cu membri ai comunit??ii.

Comisar de penitenciare Constantin B?L?
Director Penitenciarul Târgu – Jiu

19.01.2011. 20:36


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password