PMS Tg.Jiu/ Prevenirea delincvenţei juvenile

Vineri, 23 aprilie 2010, începând cu ora 12,00 la Colegiul Na?ional “Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu se va desf??ura prima întâlnire de lucru în cadrul proiectului “Schimb?-te!Fii altfel!”.
Proiectul de prevenire a delincven?ei juvenile î?i propune con?tientizarea ?i responsabilizarea elevilor, profesorilor, p?rin?ilor ?i comunit??ii locale asupra deficien?elor ac?iunii educa?ionale din familie, ?coal?, societate, precum ?i prevenirea posibilelor situa?ii în care ar putea fi implica?i elevii colegiului.
Proiectul a fost ini?iat ?i propus din partea Colegiului Na?ional “Tudor Vladimirescu” de prof. Elena Vel?an, prof. Doina Baiu ?i eleva Al- Floarei Andreea Teodora.
Prima întâlnire de lucru va reuni urm?torii parteneri: Parchetul de pe lâng? Tribunalul Gorj, Penitenciarul Târgu Jiu , Centrul de Prevenire, Evaluare ?i Consiliere Antidrog Gorj ?i se desf??oar? pe baza protocoalelor de colaborare încheiate între Colegiul Na?ional “Tudor Vladimirescu” ?i partenerii aminti?i.
Penitenciarul Târgu Jiu va prezenta un film documentar care cuprinde mesaje transmise elevilor de cinci persoane private de libertate , mesaje prin care ace?tia relateaz? experien?ele care i-au dus dup? gratii ?i prin care atrag aten?ia asupra anturajelor ?i comportamentelor antisociale.
Obiectivele principale ale proiectului sunt : identificarea situa?iilor de agresivitate ?i violen?? în familie ?i ?coal?; descoperirea cauzelor violen?ei ?colare; colaborarea elevilor cu institu?iile locale abilitate pe probleme educa?ionale ?i prevenire a delincven?ei ?i con?tientizarea elevilor asupra pericolului implic?rii involuntare în acte de delicven??.
Comisar de penitenciare Constantin B?L?
Director,

20.04.2010. 21:37


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password