PMS Tg.Jiu/Persoane private de libertate particip[ la Dragobete

În data de 24 februarie a.c. persoane private de libertate din Penitenciarul Târgu Jiu au participat la o activitate cultural? dedicat? tradi?iilor de Dragobete.
Activitatea s-a desf??urat la ?coala General? Budieni din comuna Scoar?a.
Persoanele private de libertate au realizat o expozi?ie de felicit?ri confec?ionate in cadrul atelierului de ergoterapie, iar elevii ?colii amintite au prezentat un program artistic cu scopul de a crea un spa?iu de exprimare ?i de exersare a înclina?iilor elevilor ?i persoanelor private de libertate care au capacit??i creative. Programul educa?ional a avut un caracter formal ?i informa?ional, stimulând elevii ?i persoanele private de libertate s? participe la activit??ile culturale ale comunit??ii, ducând la cre?terea capacit??ii de rela?ionare a persoanelor private de libertate, cultivarea interculturalit??ii ?i implicarea elevilor cu deficien?e educa?ionale în activit??i artistice ?i creative, al?turi de persoanele private de libertate.
Activit??ile realizate în comun promoveaz? activit??i pentru gestionarea timpului liber prin activit??i extracurriculare a elevilor ?i includerea in ateliere de crea?ie a persoanelor private de libertate cu inteligen?? spa?ial?, care se exprim? mai bine prin culoare, desen, pictur?, ?i valorizarea acestora, formarea unor deprinderi ?i atitudini necesare reintegr?rii în comunitate.
Activitatea este inclus? în calendarul de activit??i educa?ionale din luna februarie 2011 în cadrul proiectului : ”Persoanele private de libertate, în slujba protec?iei mediului înconjur?tor, pentru cre?terea competitivit??ii ?i a atractivit??ii teritoriilor”, cod contract: POSDRU/84/6.1/S/57840 ?i s-a desf??urat cu implicarea partenerilor din comunitate: Prim?ria Alimpe?ti, Prim?ria Scoar?a, ?coala Generala Scoar?a ?i ?coala Generala Budieni.

Comisar de penitenciar Constantin B?L?
Manager Grupul de Ac?iune Local? pentru Integrarea
Persoanelor Private de Libertate prin Ocupare Târgu Jiu

24.02.2011. 14:28


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password