PMS Tg.Jiu/ Investeşte în oameni !

Penitenciarul Târgu Jiu în calitate de partener în cadrul Proiectului”Persoane private de libertate, în slujba protec?iei mediului înconjur?tor, pentru cre?terea competitivit??ii ?i a atractivit??ii teritoriilor”, proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investe?te în oameni! – a organizat în datele de 8 ?i 9 decembrie a.c., la sediul unit??ii, dou? întâlniri interactive între 59 elevii ?i cadrele didactice de la Colegiul Na?ional”Tudor Vladimirescu” ?i Grupul ?colar Transport Auto „Traian Vuia” ?i 46 de persoane private de libertate. Au fost abordate discu?ii ce au avut ca subiect evolu?ia fenomenului violen?ei în ?coli ?i prevenirea delincven?ei juvenile.
Persoanele private de libertate au vorbit deschis despre cauzele care au dus ca acestea s? execute pedepse privative de libertate, influen?a anturajului ?i consecin?ele asupra lor ?i a familiilor lor. Au atras aten?ia asupra comportamentelor deviante, a absenteismului ?i abandonului ?colar, consumului de alcool ?i droguri.
Serviciul educativ de prevenirea delincven?ei juvenile s-a f?cut sub coordonarea educatorilor ?i psihologilor din cadrul penitenciarului în sprijinul elevilor ?i cadrelor didactice, scopul principal fiind diminuarea riscului infrac?ional ?i victimal în rândul minorilor, precum ?i asumarea r?spunderii pentru fapta proprie.
La sfâr?itul programului educativ, elevilor le-a fost prezentat? ?i oferta de formare profesional? – agent ?i ofi?er de penitenciare, condi?iile de admitere la ?coala Na?ional? de Preg?tire a Agen?ilor de Penitenciar de la Târgu Ocna ?i Academia de Poli?ie”Al.I.Cuza”.
Sus?inerea acestor activit??i contribuie la schimbarea atitudinii ?i mentalit??ii din comunitate in leg?tur? cu persoanele private de libertate, a posibilit??ii de reintegrare în societate, precum ?i exersarea capacit??ilor de cooperare ?i colaborare cu membri ai comunit??ii.
Comisar de penitenciare Constantin B?L?
Director Penitenciarul Târgu – Jiu

09.12.2010. 20:26


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password