PMS Tg Jiu/ Creşterea timpului destinat acordării dreptului la vizită

În conformitate cu Decizia directorului general al Administra?iei Na?ionale a Penitenciarelor nr. 342/10.03.2010 privind acordarea dreptului la pachet ?i vizit? pentru persoanele private de libertate pe baza unei program?ri prealabile, începând cu 1 august a.c. la Penitenciarul Târgu Jiu membrii de familie ai persoanelor private de libertate sau alte persoane î?i vor anun?a inten?ia de a efectua vizita înainte cu cel pu?in 48 de ore înainte de data prezent?rii. Solicitarea program?rii se face telefonic, prin e-mail sau direct la sediul penitenciarului, în timpul de lucru al sectorului de acordare a drepturilor la pachet ?i vizit? ( telefon 0253-217587, e-mail viziteptargujiu@dgp.ro ).
Aplicarea acestui text normativ va duce la cre?terea timpului destinat acord?rii dreptului la vizit?, diminu?rii timpului de a?teptare al vizitatorilor ?i fluidiz?rii accesului în spa?iile destinate acord?rii drepturilor persoanelor private de libertate.
Persoanele solicitante sunt anun?ate atunci când intervin modific?ri în situa?ia persoanei private de libertate care nu mai permit acordarea vizitei la data planificat?.
Programarea vizitelor se va face în ordinea cronologic? a primirii solicit?rilor, în limita num?rului maxim de persoane private de libertate care pot fi vizitate. În situa?ia în care solicitarea dep??e?te posibilit??ile de acordare a dreptului la pachet ?i vizit? se va comunica solicitantului data ?i intervalele orare pentru care se poate programa.
Prezentarea vizitatorilor la punctele de control acces se va face cu minim 15 minute înainte de ora programat?, pentru verificarea identit??ii ?i efectuarea controlului antiterorist.
Începând cu 1 iulie a.c., persoanele private de libertate din Penitenciarul Târgu Jiu au fost informate prin televiziunea cu circuit închis ?i prin intermediul educatorilor de la Serviciul de Educa?ie ?i Asisten?? Psihosocial? de modific?rile ap?rute. De asemenea, vizitatorilor le –au fost distribui?i flutura?i care con?in toate informa?iile utile privind schimb?rile survenite dup? data de 1 august a.c.

Comisar de penitenciare Constantin B?L?
Director Penitenciarul Târgu – Jiu

27.07.2010. 21:12


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password