PMS Tg.JIU/Concurs pentru un post de medic

Ministerul Justi?iei – Administra?ia Na?ional? a Penitenciarelor scoate la concurs în conformitate cu prevederile O.M.S.F. nr. 698/2001 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, 39 de posturi de medici ?i farmaci?ti din care, un post de medic specialist Medicin? general?/Medicin? de familie la Penitenciarul Târgu Jiu.
Tematica ?i bibliografia de concurs pentru posturile de medici speciali?ti Medicin? de familie pot fi accesate pe site-ul www.ms.ro
Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile de la apari?ia anun?ului în „Via?a medical?” nr. 51-52/24 decembrie 2010, iar concursul în 30 de zile de la publicarea anun?ului.
Înscrierile se fac la Biroul Resurse Umane ?i Formare Profesional? din cadrul Penitenciarului Târgu Jiu. Mai multe detalii pute?i afla la sediul Penitenciarului Târgu Jiu, telefon 0253-216290, interior 104 sau accesa?i site-ul www.anp-just.ro sec?iunea Posturi vacante.
Dup? expirarea termenului de înscriere, candida?ii care vor depune dosare complete vor fi programa?i la testare psihologic?, rezultatul acesteia fiind parte component? a dosarului de înscriere.

Pentru informa?ii suplimentare desemn?m ca persoan? de contact pe dna. Inspector de penitenciare Simona DUMITRIU ofi?er secretariat – purt?tor de cuvânt , telefon 0253-211182, 0253-216290,interior 137 sau 146, fax 0253-219438,mobil 0749 213861 e-mail: purtatorctgjiu@dgp.ro

03.01.2011. 22:47


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password