PMS Tg.JIU/Calendar activităţi „Zilele administraţiei naţionale a penitenciarelor”

Cu prilejul Zilei de 29 Iunie – Sfin?ii Apostoli Petru ?i Pavel – Ziua Personalului din Sistemul Administra?iei Na?ionale a Penitenciarelor, în cadrul Penitenciarului Tg – Jiu se vor desf??ura o serie de activit??i cultural-educative ?i moral-religioase, dup? urm?torul program:
– mar?i – 23 iunie 2009, ora 11,00 se va desf??ura simpozionul cu tema „ Aspecte socio-profesionale ale muncii lucr?torului de penitenciar” în care vor fi realizate : prezent?ri video ?i expuneri prezentate de cadrele unit??ii implicate în programele de educa?ie ?i asisten?? psihosocial? acordat? persoanelor private de libertate. Vor participa colaboratori externi, reprezentan?i ai institu?iilor statului ?i ai organiza?iilor neguvernamentale, reprezentan?i ai mass mediei locale , persoane cu o contribu?ie remarcabil? în procesul de reinser?ie social? a persoanelor private de libertate;
– joi-25 iunie 2009 la sediul Penitenciarului Tg-Jiu se va desfa?ura “Ziua Por?ilor Deschise”, în intervalul orar 10,00-14,00. În deschidere se va prezenta programul de activit??i aniversar”121 de ani de la înfiin?area Arestului Preventiv ?i 19 ani de la reînfiin?area Penitenciarului Tg-Jiu”.Ac?iunea are drept scop prezentarea penitenciarului ?i a specificului activit??ii desf??urate de c?tre personalul de specialitate ?i cunoa?terea de c?tre reprezentan?ii societ??ii civile a realit??ilor din unitatea noastr?. Accesul vizitatorilor se va face pe baza documentului de identitate, fiind interzise aparatele de telefonie mobil?, aparatur? electronic? audio-video, precum ?i alte obiecte sau substan?e interzise de prevederile legale în vigoare;
– joi-25 iunie 2009 , ora 10,00 se va prezenta spectacolul folcloric realizat de cadre ale unit??ii – forma?ia Peniton ?i reprezentan?i ai ?colii Populare de Art? din Tg-Jiu;
– vineri-26 iunie 2009 – Ziua manifest?rilor artistice desf??urate cu persoanelor private de libertate- va fi organizat un moment artistic ?i muzical în interpretarea trupei de teatru „?ansa” a persoanelor private de libertate din cadrul penitenciarului;
– luni-29 iunie 2009 va fi organizat? o festivitate de premiere ?i va fi oficiat? slujba religioas? prilejuit? de s?rb?toarea Sfin?ilor Apostoli Petru ?i Pavel de c?tre un sobor de preo?i : preot protopop Vasile Vl?doiu , preotul Garnizoanei militare Constantin M?gdoiu ?i preotul capelan al Penitenciarului Tg-Jiu Mihail Groza. La slujb? vor participa reprezentan?ii ai institu?iilor locale,cadre ale unit??ii ?i persoane private de libertate . Slujba religioas? va fi transmis? în direct la toate camerele de de?inere prin sistem de televiziune cu circuit închis.

23.06.2009. 11:56


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password