PMS Tg.Jiu/ Activităţi cultural educative

În perioada 26-28 noiembrie a.c. la Penitenciarul Târgu Jiu s-au desf??urat mai multe activit??i cultural-educative cu impact asupra persoanelor private de libertate .
Astfel:
În data de 26 noiembrie a.c. membrii Asocia?iei Tinerilor Studen?i Cre?tini Ortodoc?i din România (ASCOR) au sus?inut o conferin?? cu tematic? moral – religioas? ?i de informare, în colaborare cu preo?ii Flavius Chivulescu ?i Alecsandru Cornoiu.
La dezbaterea de tip interactiv, au participat un num?r de 32 persoane private de libertate ?i au fost abordate diverse subiecte, printre care amintim:
• rolul familiei ?i exemplul p?rin?ilor;
• lipsa respectului, neascultarea, necunoa?tere, promiscuitate;
• nep?sarea fa?? de educa?ia propriilor copii, neluarea în seam? a avertismentelor comportamentale ale copiilor de c?tre p?rin?i;
• via?a ta sexual? î?i va educa fiica, homosexualitate, avort;
• instruirea religioas? ?i educa?ia moral-civic? formeaz? caractere morale;
• prietenie, concubinaj, c?s?torie, divor?, abandon, infrac?iune.
Activitatea s-a dorit a fi un semnal de alarm? pentru tineretul contemporan, avid de nout??i ?i informa?ii, care nu se simte atras prea mult de viata moral?, religioas? ?i de biseric?, dovedind lips? de maturitate ?i capacitate spiritual? de a se concentra, ruga si reculege, interesându-se prea pu?in de viata spiritual? personal?.
Prin aceast? ac?iune s-a urm?rit ?i responsabilizarea celor prezen?i ca viitori sau actuali p?rin?i precum ?i educarea tinerilor pentru o via?? de familie normal? ?i moral?.

În data de 27 noiembrie a.c. un num?r de 14 persoane private de libertate aflate în regim deschis ?i semideschis de de?inere au participat la un meci de footsal desf??urat la Baza Sportiv? a Stadionului Municipal „Pandurii Tg-Jiu” din localitate.
Activitatea a fost organizat? ?i coordonat? de agent ?ef Daniel D?ianu, monitor sportiv.
Nu au avut loc incidente ?i activitatea s-a bucurat de succes din partea grupului ?int?.

În data de 28 noimebrie a.c. s-a desf??urat o activitate cu caracter de preven?ie pe linie medical? cu tema « Ziua interna?ional? de lupt? împotriva HIV/SIDA-1 decembrie » , la care au participat un num?r de 28 persoane private de libertate .
Activitatea a fost organizat? cu sprijinul Asocia?iei Române AntiSida – ARAS Craiova.
Prin aceast? ac?iune s-a urm?rit continuarea ac?iunilor de educare, informare ?i comunicare pentru persoanele private de libertate, în domeniul HIV/SIDA – politic? implementat? la nivel na?ional prin intermediul Programului Na?ional de Prevenire ?i Control HIV/SIDA ?i ITS pentru perioada 2006–2010.
Activitatea de informare a fost coordonat? de psihologii: subinspector de penitenciare Mirela Brînzan ?i subinspector de penitenciare Valentina Flitan.

30.11.2009. 18:16


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password