Plecat prea devreme în armata Domnului!

• Colonelul jandarm (r), Ion Arjoca, a decedat la vârsta de 58 de ani

S-a n?scut la data 20.09.1956 în localitatea Godine?ti, jud. Gorj.
Acesta a fost c?s?torit ?i a avut doi copii, o fat? ?i un b?iat.

A absolvit cursurile Liceului de matematica fizica Tudor Vladimirescu din Tg-Jiu, promo?ia 1975, ulterior Facultatea de Construc?ii din cadrul Institutului Politehnic ,,Traian Vuia” din Timi?oara sec?ia construc?ii civile ?i industriale în 1982.

În anul 1992 a fost încadrat în M.A.I. ?i a îndeplinit func?iile de ofi?er principal cu cazarmarea ?i de Ofi?er Specialist Administrare Patrimoniu Imobiliar ?i de Adjunct al Inspectorului ?ef la Inspectoratul de Jandarmi Jude?ean Gorj, pân? în anul 2011 când, la vârsta de peste 55 de ani, a trecut în rezerv? cu drept la pensie. La ceremonialul religios de înhumare cu onoruri militare au participat Garda Port Drapel cu Drapelul de Lupt?, o subunitate de onor, delega?ie de cadre din unitate. Dumnezeu s?-l ierte!

Câteva rânduri, o via?? de om! Câteva rânduri, îns? multe amintiri. A?a cum spuneam într-un alt material, printr-un citat din Marin Sorescu, to?i ne îmboln?vim de moarte în ziua în care ne na?tem. Boala colonelului Ion Arjoca a fost îns? prea scurt?, din nefericire… E greu de uitat un astfel de personaj, un astfel de om, un oltean sadea, atât de hâtru în în?elepciunea sa de parc? vorbele spuse de el erau concepute într-un laborator al simplit??ii ?i al bunului sim?.

Ne întâlneam deseori la o bere dup? ce domnul colonel ?i b?ie?ii s?i încinseser? partide interminabile de fotbal tenis în curtea unit??ii de jandarmi. Parc? îl ?i v?d cum vorbea de dib?cia ?efului (chestorul Vasile Tâlvescu) de a?i alege, ca parteneri de echip?, b?ie?ii mai sprinteni. A iubit sportul, a iubit via?a ?i a ?tiut s? nu uite de unde a plecat. Era colonel ?i î?i respecta, cu adev?rat, fo?tii colegi de la Bârse?ti unde fusese inginer, fie ei ?i simpli muncitori.
Zâmbesc când îmi amintesc cum eram perchezi?ionat la sânge de jandarmi la intrarea de pe stadion… De fiecare dat? când ?ef de dispozitiv era colonelul Arjoca acesta avea grij? s? ordone unui subordonat s? fie vigilent cu mine… „Puric?-l bine, c? acesta e recalcitrant!“

Ce mai râdeam! De?i prinsese oarece afinitate pentru Pandurii din punct de vedere sportiv, Ion Arjoca a r?mas toat? via?a polist. Anii de studen?ie din Timi?oara i-au tip?rit în inim? imnul echipei de fotbal din localitate. A fost colonel Ion Arjoca… Un om ?i atât. Dar om!

Domnule colonel, dac? fiecare dintre militarii în termen (?i nu numai) pe care i-a?i „orientat“ s? scape de instruc?ie ar aprinde câte o lumânare în memoria dumneavoastr?, cu siguran??, pe cer ar ap?rea o mic? stea.

Odihni?i-v? în pace!

• RIC?

07.03.2014. 21:32


arjoca valentin-torel 18.03.2014. 03:23

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password