Plăţile restante la asistenţi personali şi însoţitori, efectuate

Prim?ria Tg-Jiu are în plat? 199 asisten?i personali ?i 318 persoane ce primesc indemniza?ii de înso?itor, din totalul de 550 posturi aprobate prin Hot?rârea Consiliului Local, în prezent fiind neocupate 23 de posturi.
Având în vedere eforturile Prim?riei Tg-Jiu, pl??ile restante aferente anului 2009, au fost efectuate în ianuarie ?i februarie 2010, urmând ca în cel mai scurt timp posibil s? se revin? la plata obliga?iilor lunare.
Începând cu ianuarie 2010, asisten?ii personali sunt reîncadra?i potrivit prevederilor Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitar? a personalului pl?tit din fonduri publice, suma lunar? necesar? majorându-se de la 175.000 lei la 287.000 lei pentru asisten?ii personali ?i de la 146.000 lei la 177.000 lei pentru indemniza?iile de înso?itor.
Pentru un asistent personal, efortul bugetar al Prim?riei este de 960 lei din care asistentului revenindu-i suma de 566 lei iar înso?itorul la persoana cu handicap prime?te indemniza?ia în cuantum de 534 lei.
Pentru întreg anul 2010, suma necesar? pl??ii obliga?iilor este de aproximativ 5.568.000, iar Prim?ria Tg-Jiu, a primit de la bugetul de stat, din cote defalcate de T.V.A., suma de 2.938.000 lei, pe care am repartizat-o astfel:
– trimestrul I = 1.290.000 lei
– trimestrul II = 975.000 lei
– trimestrul III = 673.000 lei
– trimestrul IV = –
Astfel repartizat bugetul, s-a avut în vedere ca în trimestrul I s? se efectueze ?i pl??ile restante, urmând ca pentru trimestrul IV – la o nou? rectificare bugetar? – s? se solicite restul sumelor necesare.

10.02.2010. 13:56


gabriela 13.04.2010. 15:11

adina 28.02.2010. 16:42

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password