Plăţile compensatorii pentru angajaţii disponibilizaţi din companiile de stat, sistate

Noua m?sur? apare într-un proiect de ordonan?? de urgen?? privind reducerea cheltuielilor sociale.

Guvernul vrea s? interzic? de la 1 iunie pl??ile compensatorii acordate din bugetul pentru ?omaj, pentru angaja?ii din companiile na?ionale de stat, disponibiliza?i în urma concedierilor colective, potrivit Antena 3.
Proiectul de act normativ mai prevede reducerea cu 25% a cuantumului drepturilor în natur? de care beneficiaz? angaja?ii institu?iilor publice. De asemenea, ordonatorii principali de credite nu vor mai putea deconta decât 75% din valoarea cheltuielilor de transport, asisten?? medical?, medicamente ?i proteze, aferente personalului propriu.

Executivul ia în calcul ?i sistarea facilit??ilor de care beneficiaz? pensionarii la transportul public ?i cel feroviar, diminuarea burselor pentru elevi ?i studen?i, a indemniza?iei de merit ?i rentei viagere, precum ?i anularea ajutorului financiar acordat pentru achizi?ionarea de c?r?i

14.05.2010. 12:32


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password