Piaţa imobiliară, la pământ

Agen?iile imobiliare au înregistrat o sc?dere vertiginoas? a interesului pentru creditele bancare necesare achizi?ion?rii unei locuin?e.

Odat? cu apari?ia crizei economice, tot mai mul?i români au renun?at s? angajeze credite bancare pentru a-?i putea cump?ra o locuin??.

În compara?ie cu luna mai 2008, pre?ul apartamentelor a sc?zut cu 30% , iar în urm?toarele luni de zile mai mult ca sigur pre?ul de vânzare al locuin?elor va mai sc?dea cu câteva procente.

În schimb se men?ine stabil? chiria lunar? la apartamente sau garsoniere . Un alt aspect sesizat este acela c? firmele de construc?ii care nu respectau termenele contractuale au fost eliminate deja de pe pia??, iar unele firme de desfacere a materialelor de construc?ii au sc?zut u?or din pre?uri pentru a nu-?i pierde clien?ii.

25.11.2008. 21:45


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password