Peste 3.000 de posturi deblocate în sistemul sanitar


Peste 3.000 de posturi din sistemul sanitar vor fi deblocate pân? la sfâr?itul anului, 750 fiind în unit??ile sanitare ale autorit??ilor locale, la care se vor ad?uga ?i cele din spitalele Prim?riei Capitalei.

“În urma analizei efectuate ?i a necesarului imediat, precum ?i a posibilit??ii tehnice de organizare a examin?rilor în acest an, Ministerul S?n?t??ii va scoate la concurs un num?r de aproximativ 2.322 de posturi. Pe lâng? acestea, autorit??ile administra?iei publice locale vor mai avea posibilitatea de a scoate la concurs un num?r de aproximativ 750 de posturi, la care se vor ad?uga ?i posturile vacantate în cele 18 spitale descentralizate în 2008 la Prim?ria Capitalei”, potrivit unui comunicat al Ministerului S?n?t??ii.

Reprezentan?ii Ministerului S?n?t??ii au precizat c?, potrivit legisla?iei în vigoare institu?iile administra?iei publice locale pot aproba, în cazuri temeinic justificate, ocuparea a 15% din totalul posturilor ce s-au vacantat. “Ministerul S?n?t??ii va debloca cu prioritate posturile pentru medici ?i asisten?i medicali în specialit??ile deficitare, ca de exemplu ATI, medicina de urgen??, cea de laborator, radiologie ?i în spitalele din zonele unde exist? deficit important de personal medical”, au spus reprezentan?ii MS.

De asemenea, vor fi deblocate posturi ?i în unit??i sanitare din centrele universitare care mai au nevoie de speciali?ti pe anumite domenii cu lips? acut? de personal.

Lista unit??ilor sanitare cu paturi, dar ?i num?rul de posturi pe fiecare categorie de personal medical, precum ?i specialit??ile pentru care se vor organiza concursuri sau examin?ri în aceast? toamn? va fi publicat? pe site-ul ministerului, la adresa www.ms.ro, în 20 septembrie. Ministerul S?n?t??ii estimeaz? c?, începând din luna noiembrie a acestui an, unit??ile sanitare cu paturi vor organiza concursurile sau examin?rile pentru ocuparea posturilor.

Posturile în s?n?tate au fost blocate din 1 ianuarie 2009, iar de atunci num?rul angaja?ilor a sc?zut continuu, mul?i dintre ace?tia solicitând ie?irea din sistem. Managerii spitalelor au atras aten?ia în repetate rânduri asupra faptului c?, din cauza bloc?rii posturilor, o asistent? medical? trebuie s? se ocupe de mul?i pacien?i ?i nu poate face fa?? solicit?rilor.(realitatea.net)

09.09.2010. 15:19


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password