Peste 2.000 de firme au intrat în insolvenţă în ianuarie

Peste 2.000 de firme au intrat în insolven?? în prima lun? din 2010, în cre?tere cu aproape 10% fa?? de decembrie anul trecut, iar în 2009 num?rul societ??ilor care au ajuns în situa?ia de a nu mai dispune de fonduri pentru a-?i pl?ti datoriile a ajuns la 18.421, potrivit ONRC.

În luna ianuarie 2010, din totalul firmelor care au intrat în insolven?? 238 sunt din
Bucure?ti, 146 din Cluj, 125 din Constan?a, iar 112 din Timi?. Cele mai pu?ine cazuri de
insolven?? s-au înregistrat în Covasna – 3 cazuri ?i C?l?ra?i – 9 insolven?e, reiese din
datele furnizate de Oficiului Na?ional al Registrului Comer?ului (ONRC) la solicitarea
MEDIAFAX.

Din punct de vedere al domeniilor de activitate, în ianuarie, cele mai multe firme care nu
au mai putut s?-?i pl?teasc? datoriile activeaz? în comer? – 40% din total, în construc?ii ?i
industria prelucr?toare câte 15% ?i tranzac?ii imobiliare – 5%.
În 2009, num?rul firmelor care au intrat în insolven?? a crescut cu 25% fa?? de nivelul de
14.724 din 2008.
Cele mai multe insolven?e au fost înregistrate în ultimele dou? luni ale anului trecut,
respectiv 2.115 în noiembrie ?i 1.879 în decembrie.
În Bucure?ti au fost cele mai multe insolven?e anul trecut, respectiv 2.109 cazuri. Jude?ul
Constan?a urmeaz? Capitala cu un num?r de 1.042 de insolven?e, apoi Bihor cu 984 ?i
Cluj cu 900 de firme.
Anul trecut în majoritatea jude?elor num?rul insolven?elor a crescut fa?? de 2008, fiind îns?
înregistrate sc?deri în Buz?u, Hunedoara, Mehedin?i, Prahova, S?laj, Suceava, Timi?,
Tulcea ?i Vaslui.
?i în 2009, cele mai multe firme intrate în insolven?? au provenit din sectorul comer?ului –
7.473 de societ??i, respectiv 41% din total, industria prelucr?toare – 3.270 (17,75%) ?i
construc?ii 2.489 firme (13,5%). Un num?r important de insolven?e a fost înregistrat ?i în
sectorul tranzac?iilor imobiliare ?i închieri – 1.048 firme ?i în cel al transportului ?i
depozit?rii – 1.271 cazuri.
La sfâr?itul anului erau active în România circa un milion de firme.

15.02.2010. 15:26


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password