PESCIA 2014 începe la Targu-Jiu şi se termină la Iaşi

Bucure?ti, 12 mai 2014: Din 16 mai se d? startul Festivalului Na?ional al Pe?telui – PESCIA – Proiect co-finan?at prin Programul Opera?ional pentru Pescuit 2007 – 2013 “Are balta pe?te”.
Cel mai mare festival al pe?telui din România se va desf??ura pe parcursul a cinci edi?ii (trei zile/edi?ie), în perioada mai-octombrie, a.c., în cinci ora?e diferite: Târgu Jiu (16-18 mai), Cluj-Napoca (20-22 iunie), Constan?a (15-17 august), Bucure?ti (3-5 octombrie) ?i Ia?i (24-26 octombrie).
PESCIA se dore?te a fi cel mai complex festival dedicat pe?telui din România, locul în care amatorii consumului de pe?te si pescarii amatori isi vor da intalnire cu o mare varietate de produse din pe?te ?i fructe de mare, operatori din sectorul cre?terii ?i comercializ?rii pe?telui, din domeniul pescuitului recreativ si al turismului piscicol.

Pe parcursul fiec?rei edi?ii locale, Festivalul Na?ional al Pe?telui – Pescia va avea trei componente:
– Expozi?ia cu vânzare de peste autohton ?i de import ?i produse ob?inute din acesta, precum ?i de accesorii necesare prepar?rii pe?telui (condimente, ustensile pentru g?tirea lui, uleiuri din ?i pentru pe?te, etc.). În cadrul expozi?ie vor fi prezen?i: produc?tori ?i procesatori de pe?te ?i produse din pe?te, magazine de desfacere, restaurante ?i firme de catering care vor oferi game largi de mânc?ruri preparate pe baz? de pe?te.

– Expozi?ia dedicat? pasiona?ilor de pescuit ?i operatorilor care activeaz? în industria piscicol? ?i în cele conexe acesteia (proprietarii de ferme piscicole, produc?torii de utilaje necesare acestora, produc?tori, importatori ?i distribuitori produc?tori, importatori, retaileri din industria pescuitului sportiv, dar ?i proprietari de b?l?i, operatori din turismul piscicol.
– Demonstra?ii, degust?ri ?i conferin?e sus?inute în fa?a publicului de c?tre buc?tari profesioni?ti ?i respectiv nutri?ioni?ti care vor da informa?ii celor interesa?i despre beneficiile pe?telui asupra s?n?t??ii noastre, despre cantit??ile ?i speciile pe care trebuie s? le consume, regulat, copiii ?i adul?ii.
De ce un Festival Na?ional al Pe?telui?
PESCIA are drept obiectiv principal cre?terea consumului de pe?te în România ?i con?tientizarea de c?tre publicul larg a beneficiilor pe care le are acest consum, precum ?i popularizarea unor specii mai pu?in cunoscute în România ?i a prepar?rii lor. Acest obiect al evenimentului se pliaz? ?i pe fondul datelor difuzate în 2013 opiniei publice de c?tre Asocia?ia Piscicultorilor din România. Potrivit acestor date, ?ara noastr? se afla printre ultimele din Europa, în ceea ce prive?te consumul de pe?te, un român mâncând anual, în medie, mai pu?in de 5 kilograme, în timp ce consumul mediu în Uniunea European? este de 20 de kilograme anual.

De asemenea, Festivalul Na?ional al Pe?telui î?i propune cre?terea încrederii popula?iei în m?rcile comerciale operate de juc?torii din industria piscicol? na?ional? (ferme piscicole, procesatori de pe?te, magazine de desfacere ?i comercializare, etc.).
Un alt obiectiv al festivalului este cre?terea num?rului de activit??i în ramurile conexe industriei de resort ?i anume, pescuitul sportiv ?i turismul piscicol.
PESCIA 2014 începe la Targu-Jiu ?i se termin? la Ia?i
Prima edi?ie din acest an a Festivalului Na?ional al Pe?telui va avea loc la Târgu Jiu, în perioada 16 – 18 mai ?i se va desf??ura pe Insuli??.
Evenimentul va reuni produc?torii, importatori ?i distribuitori locali de pe?te, preparate din pe?te ?i accesorii pentru prepararea ?i g?titul pe?telui, reprezentan?i ai fermelor piscicole ?i ai bal?ilor din localitate ?i din jude?ul Gorj ?i operatori ai industriei respective (procesatori, magazine de desfacere, restaurante pesc?re?ti, produc?tori de utilaje pentru procesarea pe?telui).
Festivalul Pe?telui va continua cu alte patru edi?ii, dup? cum urmeaz?:
• 20 -22 iunie, Cluj-Napoca
• 15-17 august, Constan?a
• 3-5 octombrie, Bucure?ti
• 24 -26 octombrie, Ia?i
Intrarea la oricare dintre edi?iile PESCIA 2014 va fi liber?.
Expozi?iile din cadrul festivalului vor fi deschise vineri si sambata între orele 10:00 – 18:00, iar duminica intre orele 10:00 – 16:00.
Activit??i desf??urate în fiecare dintre edi?iile Festivalului Na?ional al Pe?telui – PESCIA
Pe lâng? consumul de preparate ?i mânc?ruri de pe?te, vizitatorii festivalului vor putea participa la numeroase demonstra?ii realizate de buc?tari: de evaluare a prospe?imii pe?telui, de tran?are a acestuia, demonstra?ii de condimentare ?i g?tit.
Cei interesa?i de beneficiile consumului de pe?te vor putea participa la conferin?e sus?inute, în fiecare ora? al evenimentului, de c?tre medici speciali?ti în nutri?ie, diabet ?i endocrinologie.

Amatorii de pescuit vor avea parte de lec?ii scurte in standurile de profil, în care vor putea înv??a de la profesioni?ti tehnici de pescuit sportiv, cum se fac monturile ?i nodurile dar ?i cum se folosesc corespunz?tor echipamentele destinate pescuitului. Ÿ
Din nicio edi?ie a PESCIA 2014 nu vor lipsi prezent?ri de preparate din pe?te ?i alte produse folosite la g?titul ?i servirea acestuia (condimente, sosuri, uleiuri, vin, vesel?, tacâmuri ?i alte accesorii folosite în gastronomia pe?telui).

13.05.2014. 10:58


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password