Persoane private de libertate in vizită la Muzeul de Artă

În data de 19.04.2010, între orele 14.00-15.30 un grup de 20 persoane private de libertate din Penitenciarul Târgu Jiu va participa la un eveniment închinat memoriei pictorului gorjean Iosif Keber care se va desf??ura la Casa memorial? „Iosif Keber” din Târgu Jiu. Manifestarea este ocazionat? de împlinirea a 21 de ani de la intrarea în eternitate a lui Iosif Keber , unul dintre cei mai mari pictori de fresc? bisericeasc?, n?scut la 30 iulie 1897, în Târgu Jiu, descendent al unei familii din Flandra . Activitatea se va desf??ura pe baza parteneriatului încheiat în anul 2010 cu Biblioteca Jude?ean? “Christian Tell” ?i reprezint? un obiectiv al programului “ Ancorare în prezent”, coordonat de comisar Lucia Prunariu.

Persoanele private de libertate care au fost selec?ionate pentru aceast? activitate manifest? disponibilitate pentru activit??ile lucrative, creative, artistice, implicându-se în mod constant în activit??i educa?ionale, culturale ?i de ergoterapie.
Ac?iunea urm?re?te stimularea aptitudinilor creatoare ?i artistice ale participan?ilor ?i sensibilizarea comunit??ii fa?? de func?ia formativ? ?i educativ? a deten?iei ce poate conduce la ameliorarea comportamentului antisocial al persoanelor private de libertate , readaptarea ?i reinser?ia în societate, dup? eliberarea lor.

16.04.2010. 13:10


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password