Persoane private de libertate în vizită la muzeu

Penitenciarul Tg-Jiu organizeaz? joi – 29 octombrie 2009, între orele 09.00-10.00 vizita la Muzeul Jude?ean „Alexandru ?tefulescu” din Târgu Jiu a unui grup de 20 persoane private de libertate, grup care va participa la manifest?rilor dedicate anivers?rii a 115 ani de la fondarea Muzeului Gorjului.
Persoanele private de libertate beneficiare ale acestei activit??i se afl? în regim semideschis ?i deschis de deten?ie ?i sunt selec?ionate din rândul celor care s-au implicat în ac?iunile de educa?ie organizate în penitenciar, au respectat regulile interne ale locului de de?inere ?i sunt interesate de actul de cultur?.
Activit??ile propuse sunt: vizitarea expozi?iei sec?iei de istorie ?i arheologie „Reconstituiri ale trecutului. Cultura ?i civiliza?ia de pe teritoriul actual al Gorjului din vremuri imemoriale pân? la sfîr?itul mileniului al II-lea”; vizitarea expozi?iei temporare „Publicitate ?i imagini din ora?ul Târgu Jiu în perioada interbelic?” ?i a expozi?iei temporale „Biografii de personalit??i gorjene”.
Activit??ile de promovare a culturii: expozi?ii de pictur?, expozi?ii documentare , lans?ri de carte, vizionarea de spectacole, vizitarea expozi?iilor muzeale ?i a caselor memoriale, cu deosebit? înc?rc?tur? educa?ional? ?i cultural?, se num?r? printre cele mai apreciate activit??i desf??urate în comunitate cu persoanele private de libertate. Astfel , activitatea propus? continu? tradi?ia de participare lunar? la activit??i în comunitate a persoanelor private de libertate, aceste activit??i contribuind la dezvoltarea unui comportament prosocial ?i con?tientizarea valorilor unanim acceptate ?i apreciate de c?tre societate.

Comisar de penitenciare Gheorghe ENACHE
Directorul Penitenciarului Tg-Jiu

28.10.2009. 14:53


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password