Persoane private de liberate, la expozitie

Un grup de 15 persoane private de libertate vor vizita miercuri, 22 aprilie, expozi?ia organizat? la liceul de muzic? ?i arte plastice ”Constantin Br?iloiu” din Tg-Jiu.
Penitenciarul Tg-Jiu va participa la expozitie cu obiectele realizate în s?pun de o persoan? privat? de libertate, lucr?ri cu tem? religioas? ?i care au participat ?i la expozi?ia „Lumina din sufletul meu” organizat? de Administra?ia Na?ional? a Penitenciarelor la Palatul Copiilor din Bucure?ti. Ulterior lucr?rile vor fi mutate la Muzeul Jude?ean Gorj unde vor fi expuse pân? la sfâr?itul s?pt?mânii.
Un rol important în resocializarea persoanelor private de libertate îl constituie deschiderea comunit??ii fa?? de acest segment de popula?ie, liceenii pot, prin puterea exemplului personal, s?-i sus?in? ?i s? le ridice prin moralul lor pozitiv , dorin?a de via?? ?i de actul artistic bine f?cut.
Activitatea artistic? poate contribui la dezvoltarea ?i echilibrarea afectiv? a persoanelor private de libertate, oferindu-le un mijloc de exprimare ?i exploatare a sentimentelor lor, fiind ?i un mijloc de însu?ire a autodisciplinei ?i lucrului în echip?.
O importan?? deosebit? o are implicarea în activitate a personalit??ilor artistice ?i culturale din exterior aducând persoanelor private de libertate un spirit de stimulare ?i speran??, interferen?a cu comunitatea creând leg?turi ce se pot men?ine ?i dup? liberare.
Între liceul de muzic? ?i arte plastice”Constantin Br?iloiu” din Tg-Jiu ?i Penitenciarul Tg-Jiu s-a încheiat la începutul anului un protocol care stabile?te derularea unor activit??i artistice. Prin acordul de parteneriat se are în vedere dezvoltarea gustului estetic ?i artistic, stimularea, impulsionarea ?i participarea persoanelor private de libertate la activit??i artistice desf??urate în cadrul penitenciarului ?i la sediul partenerului, precum ?i valorificarea poten?ialului personal pozitiv al subiec?ilor implica?i în activitate.

21.04.2009. 22:05


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password