Permisele de conducere – tot mai greu de obţinut de către gorjeni

Gorjenii reu?esc în num?r tot mai mic s? ob?in? permise de conducere dup? ce testarea cuno?tin?elor lor se face pe calculator.

?eful Serviciului de Înmatricul?ri Auto ?i Permise din jude?, Liviu Chi?iba, spune c? doar o treime din cei care urmeaz? cursurile unei ?coli de ?oferi reu?esc în cele din urm? s? ob?in? ?i permisul pentru a conduce. Conform acestuia, cel pu?in 3000 de persoane vin lunar s? fie testate, dar cel mult 1000 reu?esc s? treac? de testul gril? ?i de probele prin ora? pentru a deveni ?oferi cu acte în regul?.

Sute de aspiran?i la ?ofat, majoritatea tineri, se înghesuie zilnic în sala amenajat? la parterul Prefecturii Gorj pentru a sus?ine examenul pe calculator. Ace?tia recunosc faptul c? au înv??at foarte pu?in ?i c? sper? s? nimereasc? r?spunsurile corecte, al?ii plângându-se de faptul c? au parte de chestionare foarte grele.

To?i cei care sus?in examenul respectiv au pl?tit anterior câteva sute de lei pentru a urma cursurile de ?ofat, cei care pic? testul la calculator sau proba de ora? fiind nevoi?i s? suporte noi cheltuieli pentru a se prezenta la o nou? testare.

Spa?iul în care se desf??oar? examinarea viitorilor ?oferi este deja insuficient, angaja?ii Serviciului condus de Liviu Chi?iba f?când fa?? cu greu num?rului tot mai mare de solicitan?i de permise, în cre?tere fiind ?i num?rul celor care î?i înmatriculeaz? un autoturism.

Chi?iba sper? într-o extindere a sediului Serviciului de Înmatricul?ri Auto ?i Permise, Serviciu care pân? cu un an în urm? a func?ionat în condi?ii total improprii într-o alt? loca?ie. Înghesuiala de la ghi?ee nu a disp?rut, aglomera?ia mutându-se acum în curtea interioar? a Prefecturii, acolo unde mul?imea de oameni nu mai este vizibil? ?i deranjant? pentru trec?torii de pe strad?.(G.C.)

17.12.2008. 05:09


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password