Percheziţii în Gorj, Dolj, Olt dar şi la Londra, la o mare reţea de proxeneţi

 Perchezi?ii de amploare la trafican?ii de persoane. Peste 20 descinderi au loc simultan în Gorj, Dolj, Olt dar ?i la Londra. Mai mul?i români sunt acuza?i c? au vândut tinere, printre care ?i minore, pentru prostitu?ie. Astfel au ob?inut peste 1 milion de euro. In diminea?a zilei de mar?i, 5 martie, poli?i?tii specializa?i în combaterea criminalit??ii organizate ?i procurorii D.I.I.C.O.T., în cooperare cu autorit??ile britanice, au efectuat simultan 23 de perchezi?ii, dintre care 19 în jude?ele Gorj, Dolj ?i Olt ?i 4 în Londra.  La ac?iunea din Londra particip? ?i doi poli?i?ti români ?i un procuror.

În urma investiga?iilor desf??urate în cadrul echipei comune de anchet? româno – britanic? JIT (Joint Investigation Team), a fost destructurat? o grupare infrac?ional? transfrontalier?, specializat? în trafic de persoane ?i trafic de minori.
La data de 5 martie a.c., poli?i?tii din cadrul B.C.C.O. Craiova – S.C.C.O. Gorj ?i procurori D.I.IC.O.T – Biroul Teritorial Gorj au desf??urat o ac?iune, ce a vizat destructurarea unui grup infrac?ional organizat, specializat în s?vâr?irea infrac?iunilor de trafic interna?ional de persoane ?i trafic interna?ional de minori. La ac?iune au participat ?i poli?i?ti din cadrul I.PJ. Gorj. În cauz?, s-a beneficiat de sprijinul D.I.P.I..
Au fost efectuate simultan 19 perchezi?ii domiciliare, pe raza jude?elor Gorj, Dolj ?i Olt, la locuin?ele membrilor grupului infrac?ional organizat.
Concomitent cu desf??urarea ac?iunii în România, s-a ac?ionat ?i în Marea Britanie – Anglia. Astfel, au fost efectuate 4 perchezi?ii domiciliare în Londra, urmând ca persoanele identificate atât în România, cât ?i în Anglia, s? fie audiate de c?tre procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Gorj.
La data de 3 martie a.c., o delega?ie format? din doi poli?i?ti din cadrul B.C.C.O. Craiova – S.C.C.O. Gorj ?i un procuror din cadrul D.I.I.C.O.T. s-au deplasat în Anglia, în vederea particip?rii la ac?iune.
Din cercet?rile desf??urate de poli?i?tii specializa?i în combaterea criminalit??ii organizate a reie?it faptul c?, în perioada ianuarie 2010 – februarie 2013, membrii grupului infrac?ional organizat au racolat, traficat ?i exploatat sexual în Anglia, 25 de victime, dintre care 23 majore ?i dou? minore, ob?inând venituri ilicite de aproximativ 1.000.000 de euro.
În cauz?, se efectueaz? cercet?ri sub aspectul s?vâr?irii infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice form? a unui astfel de grup, trafic de persoane ?i trafic de minori, fapte prev?zute ?i pedepsite de art. 7 din Legea 39/2003 privind combaterea criminalit??ii organizate, respectiv art.12 ?i art. 13 din Legea 678/2001 privind combaterea traficului de persoane.rtv.net

05.03.2013. 12:10


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password