“Pensiile facultative – O soluţie pentru angajatori”

CraiovaCea de a XII-a edi?ie a FORUMURILOR REGIONALE DE PENSII PRIVATE – FRPP, desf??urat? sub genericul “Pensiile facultative – O solu?ie pentru angajatori”, a fost g?zduit?, ast?zi, 18 martie a.c., de municipiul Craiova.

O premier? absolut? pentru capitala Olteniei, evenimentul organizat de Revista PRIMM -Asigur?ri&Pensii s-a bucurat de sprijinul oficial ?i participarea pre?edin?ilor CSSPP – Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din România ?i CNPAS – Casa Na?ional? de Pensii ?i Alte Drepturi de Asigur?ri Sociale.

„Al?turi de Echipa XPRIMM am str?b?tut întreaga ?ar? anul trecut ?i o s? o facem ?i anul acesta. FRPP reprezint? o munc? de pionierat în promovarea reformei pensiilor din România”, Mariana CÂMPEANU, Pre?edinte CNPAS.

Ca ?i la edi?iile anterioare, evenimentul s-a desf??urat sub forma unui dialog deschis, direct ?i interactiv între publicul prezent, liderii CNPAS, CSSPP ?i ai principalilor operatori din domeniul pensiilor private.

Temele dezb?tute au fost:

· oportunit??ile oferite angajatorilor ?i angaja?ilor prin intermediul pensiilor private;

· impactul reformei pensiilor asupra stabilit??ii ?i fideliz?rii for?ei de munc?;

· aspecte practice privind alegerea unui fond de pensii private facultative.

Prima parte a întâlnirii a fost constituit? de prezent?rile sus?inute de invita?ii speciali ai acestui eveniment: Mariana CÂMPEANU – Pre?edinte CNPAS, Mircea OANCEA – Pre?edinte CSSPP, Crinu AND?NU? – CEO ALLIANZ-?IRIAC Pensii Private, Florina VIZINTEANU – Pre?edinte BCR Asigur?ri de Via??, Mihai POPESCU – Director Institu?ii Financiare la AIG Life ?i Romeo JANTEA – Pre?edinte FINCOP Broker de Pensii.

Prezent?rile pot fi g?site începând de ast?zi pe site-ul www.xprimm.ro.

Întreb?rile angajatorilor prezen?i în sal? au vizat urm?toarele teme de discu?ie:

– Nout??i legislative cu privire la func?ionarea sistemului de pensii private

– Detalii privind calculul deductibilit??ii, în special cu privire la:

• fluctua?ia cursului valutar,

• participarea angajatului la mai multe fonduri de pensii private facultative,

• înregistrarea contabil? a contribu?iilor,

– Detalii despre constituirea ?i func?ionarea Fondului de Garantare,

– Detalii privind func?ionarea Pilonului III pentru persoanele cu statut de liber profesionist,

– Detaliile privind pachetele mixte de beneficii care s? includ? atât pensii

private facultative, cât ?i produse de asigur?ri de via?? ?i s?n?tate,

· Pachete de beneficii pentru angaja?ii de peste 53 de ani.

-continu?-

Au participat peste 160 de directori generali, economici, juridici, de resurse umane ?i lideri sindicali ai celor mai importante 67 companii din Zona de Dezvoltare Sud-Vest, reprezentând atât companii mari angajatoare, cât ?i numeroase IMM.

Num?rul angaja?ilor reprezenta?i la acest eveniment este de peste 36 300.

19.03.2008. 06:43


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password