PENITENCIAR / Ziua naţională fără tutun

Tot vineri, 21 noiembrie 2008, începând cu ora 10.30 Serviciul Asisten?? ?i Educa?ia Psihosocial? din Penitenciarul Tg Jiu va desf??ura o activitate de informare cu sprijinul Direc?iei de S?n?tate Public? Gorj, avându-l ca invitat pe dr. Boieriu Marius.

Activitatea are ca tematic? “Ziua Na?ional? f?r? Tutun” ?i ofer? cadrul inform?rii ?i sensibiliz?rii popula?iei cu privire la:
– riscurile generate de consumul de tutun,
– practicile companiilor produc?toare de tutun
,
– demersurile forurilor interna?ionale privind lupta împotriva bolilor asociate consumului de tutun,
– dreptul fiec?ruia de a tr?i s?n?tos.

În perioada 17 – 21 noiembrie 2008, membrii Re?elei Interinstitu?ionale Antidrog sus?in campania pentru marcarea Zilei Na?ionale f?r? Tutun, oferind sprijin în promovarea mesajului prin activit??i de informare ?i sensibilizare a comunit??ii.

În acest sens desf??ur?m ?i în penitenciar o campanie împotriva tutunului. Activitatea se înscrie în seria de activit??i de educare ?i înformare a persoanelor private de libertate.

21.11.2008. 10:27


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password