PENITENCIAR / Vizită la muzeu

Vineri, 21 noiembrie 2008 între orele 10.00 – 12.00, Serviciul Educa?ie ?i Asisten?? Psihosocial? din Penitenciarul Tg. Jiu va desf??ura o vizit? la Muzeul Jude?ean Gorj – Sec?ia de Istorie.
La ac?iune vor participa 17 persoane private de libertate selec?ionate dintre persoanele care manifest? interes fa?? de valorile culturale ?i istorice.

Scopul acestei ac?iuni este de a cultiva interesul pentru arheologie, memorialistic?, istorie ?i angrenarea participan?ilor în manifest?ri expozi?ionale în vederea ridic?rii nivelului cultural-educa?ional.

Cu aceast? ocazie vor vizita:
– piese de arheologie, colec?ii de arme, instrumente ?i aparate muzicale, monede ?i obiecte me?te?ug?re?ti ?i de ceramic? aflate în custodia muzeului;
– piese de îmbr?c?minte ost??easc? ?i port tradi?ional specifice zonei;
– volume de memorialistic? ?i documente privind istoria str?veche local?;
– expozi?ia de tablouri cuprinzând personalit??ile literare, istorice ?i artistice zonale;
– elemente de istorie privind Casa Regal? ?i drapelele de lupt?.

Ac?iunea reprezint? unul din obiectivele programului „Evoc?ri – evenimente semnificative din perspectiv? social?, cultural?, artistic? ?i moral-religioas?” ?i se înscrie în seria de activit??i de educare, informare ?i preven?ie a persoanelor private de libertate.
Activitatea se desf??oar? pe baza protocolului de colaborare încheiat cu Muzeul Jude?ean Gorj.

21.11.2008. 10:27


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password