PENITENCIAR / Violenţa în familie

În data de 28.11.2008, Serviciul Educa?ie ?i Asisten?? Psihosocial? din cadrul Penitenciarului Tg Jiu, va organiza un seminar privind „Violen?a în Familie“. Acest seminar este adresat persoanelor private de libertate, femei.

Conform Legii 217/2003, violen?a în familie reprezint? orice ac?iune fizic? sau verbal? s?vâr?it? cu inten?ie, de c?tre un membru de familie, împotriva altui membru al aceleia?i familii, care provoac? o suferin?? fizic?, psihic?, sexual? sau prejudiciu material.Constituie, de asemenea, violen?? în familie împiedicarea femeii de a-?i exercita drepturile sau libert??ile fundamentale.
La ac?iune vor participa ?i cinci persoane desemnate de Direc?ia Muncii Gorj.

Activitatea se constituie ca dovad? a preocup?rii fenomenului violen?ei în familie, ale c?rei victime sunt femeile ?i care a devenit tot mai sim?it în via?a de zi cu zi. Violen?a de gen este una din cele mai grave înc?lc?ri ale drepturilor omului ?i îmbrac? forme diferite.

România se num?r? printre statele care condamn? violen?a în familie ?i face progrese importante, în fiecare an, în aplicarea Legii 217/2003. Violen?a în familie r?mâne o problem? de amploare na?ional?, conform Studiului S?n?t??ii Reproducerii, una din trei femei a fost victima violen?ei verbale sau fizice ale partenerului de via??.

De altfel, 25 noiembrie, este Ziua interna?ional? pentru eliminarea violen?ei împotriva femeilor, iar aceast? zi se dore?te marcat? în activit??ile desf??urate în penitenciar.

27.11.2008. 15:39


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password