Penitenciar Tg.Jiu/Sărbători Pascale

Perioada premerg?toare Sfintei S?rb?tori a Învierii este una plin? de semnifica?ii spirituale tr?ite cu intensitate de c?tre to?i cre?tinii.
Conducerea penitenciarului face demersuri pentru a crea în aceast? perioad? o atmosfer? specific? acestei Sfinte S?rb?tori, astfel încât persoanele private de libertate s? cooptate în manifest?ri care s? le deschid? noi posibilit??i de reevaluare a comportamentului lor în societate.
Activit??ile cuprinse în calendarul pascal pentru data de 16.04.2009 au cuprins:
? Participarea la Palatul Na?ional al Copiilor din Bucure?ti, unde a avut loc vernisajul unei expozi?ii cu vânzare, intitulat? „Lumina din sufletul meu”, cu lucr?ri realizate în s?pun de persoane private de libertate din Penitenciarul Tg-Jiu , cu tem? religioas?.
? Preotul Daniel Popescu de la Biserica „Sf.Nicolae” din Tg-jiu a vorbit persoanelor private de libertate despre semnifica?ia S?rb?torii de Înviere ?i a citit „ Pastorala de Sf. Pa?ti” trimis? de Înalt Prea Sfin?ia Sa Dr. Irineu Sl?tineanu – Arhiepiscop ala Craiovei ?i Mitropolit al Olteniei.
? Reprezentan?ii „Misiunea Cre?tin? pentru Închisori” de la Motru au oferit 25 de pachete persoanelor private de libertate ?i au participat la un program cultural artistic.
? 20 de persoane private de libertate au participat la desf??urarea momentului artistic – “Scenet? de Pa?ti”. Participan?ii fac parte din trupa de teatru „?ansa” ?i sunt elevi în ciclul l-lV. Îndrum?torul activit??ii a fost Înv???torul Mihai Jianu.
? Un num?r de 13 persoane private de libertate vor beneficia de învoiri de 24 ore ?i 11 persoane private de libertate vor pleca în învoiri de 5 zile pentru a petrece s?rb?torile pascale al?turi de familii. Ace?tia s-au remarcat printr-o atitudine pozitiv? fa?? de munc? ?i fa?? de ac?iunile de reintegrare social?.
? M?n?stirea Tismana, M?n?stirea Lainici ?i preotul iconom stavrofor Gheorghe Stoichin de la Biserica-spital Sf.Gheorghe vor oferi pachete cu alimente ?i obiecte de credin?? persoanelor private de libertate care nu sunt c?utate de familie.
? Cele necesare pentru Slujba de Înviere vor fi oferite de M?n?stirea Lainici.
? Alte ac?iuni vizeaz? îmbun?t??irea meniului de hran?, transmiterea în direct din capela unit??ii a Slujbei de Înviere, întâlnirii cu membrii de familie, programe moral religioase ?i concursuri pe diferite teme.
Rolul acestor preparative este acela de a contura un mediu carceral care s? permit? rev?rsarea S?rb?torii Sfinte de Înviere ?i asupra persoanelor private de libertate , acestea având nevoie de lumina reg?sirii valorilor pierdute, de medita?ie ?i reconsiderare a actelor reprobabile pe care le-au comis.

16.04.2009. 23:13


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password