Penibili până la final

• Joc f?r? fente… de Aurel M?CE?ANU
Sincer s? fiu, inten?ionam ca s?pt?mâna aceasta s? vorbim despre… FOTBAL.
Îmi doream, ca al?turi de dumneavoastr?, s? încerc?m s? facem o „excursie“ în timp de la Craiova Maxima ?i Adrian P?unescu la „ap?r? Duckadam!“, s? vorbim de frumoasa Dinamo creat? prin 1989 de Mircea Lucescu, Dinamo ce rata o calificare în finala UEFA f?r? înfrângere în fa?a „dorienilor“ Vialli ?i Mancini, s? povestim serile minunate din Italia ’90, s? ajungem la Cristian ?opescu în 1994, care striga din to?i pl?mânii „bravo, Ilie!“ ?i în încheiere s? v? aduc în reamintire declara?ia lui Gic? Hagi care, în 1998, spunea sup?rat: „În loc s? ne critica?i, ar trebui s? ne face?i statui! În trei ani fotbalul românesc va muri!“ Cât? dreptate avea Gic?!

Probabil o s? urmeze o desp?r?ire de dumneavoastr?, dar pân? atunci promit c? o s? v? spun ?i câteva povestioare minunate cu dragii mei panduri, care ne-au adus atâtea bucurii în ultimul deceniu.

Asta aveam de gând s? fac, îns?, a urmat etapa obligatorie în care surpriza de anul trecut din Europa League, Pandurii Târgu-Jiu, f?r? victorie acas? în retur, întâlnea Corona Bra?ov. A?a cum era de a?teptat, bra?ovenii au fost victime sigure, iar Pandurii au reu?it s? înscrie de cinci ori. Nu era r?u dac? d?deau ?i 20 de goluri, îns?, juc?torii ce îmbrac?, deocamdat?, tricoul forma?iei noastre mi-au provocat grea??.

Mul?i o s? se întrebe nedumeri?i (asta este starea lor natural?) de unde atâta grea??… Priveam modul în care vicecampionii de anul trecut se bucurau ?i nu-mi venea s? cred… Nu putea fi vorba de desc?tu?are, ci de frustrare. Când „râsul lumii“ ce se numesc juc?tori f?ceau tumbe nu am putut s? nu fac leg?tura cu frustra?ii de printre blocuri, care, în momentul în care prind un nec?jit, îl rup cu b?taia în hait?, dup? care se laud? doi-trei ani cu mu?chii lor. A?a s-a întâmplat ?i la meciul cu Corona.
Singurul care are scuze este Matulevicius, fotbalist pe care mul?i îl vedeau terminat dup? greaua accidentare. Antrenorul Grigora? a f?cut înc? un gest de onoare ?i a fost sobru la toate reu?itele elevilor s?i. În schimb, Eugen Pârvulescu d?dea impresia c? Pandurii tocmai bate pe Barcelona. ?op?ia, s?rea în sus, precum un circar, probabil c?utând s?-l conving? pe Petre Grigora? c? juc?torii adu?i de el pot, au valoare.
Ei, bine, acum ajungem la adev?ratele probleme de la Pandurii… Mul?i juc?tori î?i încheie contractele cu echipa ?i se vorbe?te c? Grigora? nu ar avea certitudinea decât a 12-13 fotbali?ti în lot.

Problema Condescu trebuie trecut? deoparte. Gata! Parchetul ?i organele abilitate par s? se ocupe serios de cele sesizate de Ciurel, C?linoiu ?i Prunariu, a?a c? s? trecem la fotbal. Risc s? fiu înjurat c? trec în partea ceal?lalt? (de?i tot timpul nu am fost în nici o parte) ?i spun c? atât Prunariu, cât ?i Ciurel aveau dreptate. Ace?tia spuneau c? un buget de 4-5 milioane de euro este suficient pentru a avea o forma?ie frunta?? în prima lig?. Prunariu f?cea calcule, estimând cheltuielile la nivelul unor contracte ?i salarii ce sunt în?bu?ite de criz?. Fotbalul face parte din societate ?i, întreg spectrul social este în recesiune. S? ne gândim c? numai în Liga I sunt fotbali?ti de valoare care nu sunt nepl?ti?i de patru-cinci luni de zile…
S? ne amintim c? la Dinamo, fotbali?ti tineri, de cert? valoare, evolueaz? pentru 1.500-2.000 de dolari pe lun?.
Prunariu ?i-a f?cut calculele ?i are dreptate. În actuala criz?, în România, cu patru milioane de euro po?i avea echip? în primele ?ase. Vine vacan?a, Grigora? o s? cear? juc?tori pe care îi ?tie deja, conducerea o s? trebuiasc? s?-i îndeplineasc? dolean?ele, iar începutul noului campionat trebuie s? ne aduc? înapoi „mândria de a fi Pandur“. Nimeni nu va mai avea nici o scuz? dac? lucrurile nu vor sta a?a!

16.05.2014. 23:42


Liviu 19.05.2014. 00:27

JEAN 18.05.2014. 16:45

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password