PE: Închiderea minelor de cărbune necompetitive din Valea Jiului amânată până în 2018

Parlamentul European a aprobat o rezolu?ie prin care propune ca termenul limit? pentru închiderea minelor necompetitive din Uniunea European? s? fie amânat pân? în 2018, termenul propus ini?ial de c?tre Comisia European? (1 octombrie 2014) fiind considerat nerealizabil. Astfel, o majoritate de deputa?i europeni au considerat c? închiderea minelor necompetitive va avea un puternic impact social datorit? concedierilor în mas? a lucr?torilor din domeniu, motiv pentru care este nevoie de mai mult timp pentru integrarea acestora pe pia?a for?ei de munc?.
Rezolu?ia adoptat? specific?, de asemenea, c? România va putea acorda un ajutor de stat degresiv care s? suporte pierderile din costurile de produc?ie, precum ?i costurile de cercetare ?i investi?iile tehnologice prev?zute pentru a reduce emisiile poluante. Acordarea acestui ajutor de stat este condi?ionat? de un plan de închidere definitiv? a minelor care nu au devenit competitive.
Propunerea de extindere a termenului a fost sus?inut? la vot de Popularii Europeni – PPE, Sociali?tii ?i Democra?ii –S&D, Conservatorii ?i Reformi?tii – ECR ?i stânga radical? – GUE/NGL. De cealalt? parte, liberalii – ALDE ?i Verzii s-au opus vehement propunerii ?i au votat împotriva textului.

Pozi?ia europarlamentarilor români:
Europarlamentarii PSD ?i PDL au votat în favoarea extinderii termenului de extindere pân? la care se pot acorda ajutoare de stat minelor necompetitive. În schimb, europarlamentarii liberali Cristian Bu?oi, Ramona M?nescu ?i Norica Nicolai au votat împotriv?. Pe de alt? parte, europarlamentarii Adina V?lean (PNL), Renate Weber (PNL), Adrian Severin (PSD), Iuliu Winkler (UDMR) nu au votat, iar George Becali ?i Victor Bo?tinaru au absentat.

Ce efect are adoptarea rezolu?iei
Comentând implica?iile acestui vot, Doru Fran?escu, directorul Institutului European pentru Democra?ie Participativ?- Qvorum, a explicat c? „în acest caz, opinia Parlamentului European este consultativ?, Consiliul fiind Camera care are decizia final?. Consiliul, care reune?te mini?tri de resort ai celor 27 de state membre, va decide la reuniunea sa din 10 decembrie dac? va prelungi pân? în 2018 sau 2014 perioada în care guvernele pot ?ine în via?? minele necompetitive, a?a cum este cazul unora din minele din Valea Jiului (România), bazinul Ruhr (Germania), sau ?ara Bascilor (Spania)”.

29.11.2010. 11:36


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password