PD-L Gorj/ Dezamagire fata de metodele folosite de Filiala Gorj a PNL în campania electorală

PD-L, Fliala Gorj, ia act cu dezamagire de metodele folosite de Filiala Gorj a PNL în campania electoral?.
Un securist notoriu, turn?torul oamenilor cinsti?i din minerit ?i energie, înainte de anul 1990, deghizat acum în purt?tor de cuvânt al Filialei Gorj a PNL, semneaz? un comunicat mincinos, întocmit conform instruc?iei pe care a dobândit-o pe când presta meseria de turn?tor.
Reamintim conducerii Filialei Gorj a PNL, c? membrii marcan?i ai PNL Gorj promova?i în func?ii de conducere în anii 2007-2008 ocup? în prezent func?ii de conducere în minerit, energie ?i institu?iile deconcentrate ?i c? anterior emiterii unei asemenea încerc?ri de manipulare a opiniei publice se puteau l?muri în leg?tur? cu atragerea institu?iilor în jocul politic sau folosirea unor metode de presiune.
PD-L, Filiala Gorj, este mândr? de faptul c? s-a opus activ ?i public programului de privatizare al societ??ilor comerciale din minerit ?i energie concretizat în trecerea acestora la AVAS în anul 2007 ?i începerea procedurii de privatizare ?i de pr?duire prin opera?iunii cum sunt vânzarea crean?elor SNL Oltenia sau contractarea unor servicii juridice, f?r? obiect, care au prejudiciat aceste societ??i comerciale cu zeci de milioane RON.
În ceea ce prive?te bazele de date anexate preciz?m c? Filiala Gorj a PD-L nu de?ine nici o baz? de date care s? includ? datele personale ale unor membrii, simpatizan?i sau salaria?i ai unor institu?ii, cum ar fi Codul Numeric Personal, ceea ce demonstraz? înca o dat? calificarea lui Ion Rau? ?i faptul c? î?i folose?te calificarea pentru a ob?ine asemenea date din alte surse decât Filiala Gorj a PD-L, fapt dovedit ?i prin existen?a în liste a unor persoane decedate sau membrii marcan?i ai PSD.
PD-L întelege s? fac? o campanie electoral? la vedere ?i s? respecte toate prevederile legale în domeniu.
Autobuzele ?i microbuzele folosite pentru deplasarea la mitingul electoral de la Craiova din data de 08.11.2009 nu sunt proprietatea societ??ilor comerciale cu capital de stat, cu excep?ia a trei autocare pentru care a existat contract comercial ?i plata efectuat? anterior ?i au fost folosite pe baz? de contracte comerciale care se vor reg?si în raportarea prev?zut? de lege cu privire la aceast? campanie electoral.

13.11.2009. 19:27


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password