Patronatele medicilor de familie din România se reunesc pentru prima dată la Târgu-Jiu

Asocia?ia Patronatului Medicilor de Familie Gorj, cu sprijinul Consiliului Jude?ean Gorj, Prim?riei ?i Consiliului Local Târgu-Jiu, al Colegiului Medicilor Gorj ?i al companiei Houston NPA, organizeaz? prima edi?ie a Forumului Na?ional al Patronatelor Medicilor de Familie din România. Evenimentul se desf??oar? între 26 ?i 28 iunie 2009, la Teatrul “Elvira Godeanu” din Târgu-Jiu.
La Forum vor fi dezb?tute subiecte precum: eficien?a în activitatea medicului de familie, reducerea costurilor, ob?inerea de venituri în afara contractului cu CNAS, proiect de CoCa pentru anul 2010, o viziune strategic? asupra dezvolt?rii medicinei de familie în urm?torii ani ?i nout??i din domeniul medico-farmaceutic.
“Prima edi?ie a Forumului Na?ional al Patronatelor Medicilor de Familie este un eveniment-cheie, deosebit de important pentru comunitatea medicilor de familie din România. Este organizat din dorin?a de a facilita ?i consolida dialogul între patronatele na?ionale ale medicilor de familie, în vederea edific?rii unei platforme comune, capabile s? duc? la apari?ia Federa?iei Patronatelor MF, organiza?ie reprezentativ? a celor 11.500 de medici de familie. Se vor dezbate teme precum: cea mai bun? organizare a cabinetelor din punct de vedere func?ional ?i financiar, creditul bancar ?i leasingul financiar, asigur?rile private de s?n?tate în România ?i accesarea fondurilor structurale, situa?ia actual? a patronatelor medicilor de familie, rezultatele ob?inute de acestea la negocierea CoCa 2009, CoCa 2010 din perspectiva practicii medicinei de familie, o posibil? strategie de dezvoltare a specialit??ii, multiple nout??i din domeniul medico-farmaceutic”, a precizat dr. Mihai Moisescu, pre?edintele Asocia?iei Patronatului Medicilor de Familie Gorj ?i ini?iatorul acestui eveniment.
Programul evenimentului ?i condi?iile de înscriere sunt disponibile pe site-ul Patronatului Medicilor de Familie Gorj, www.pmfgorj.ro.
Companiile care au facut posibil? organizarea acestei prime edi?ii a Forumului Na?ional al Patronatelor Medicilor de Familie sunt: Astra Zeneca, Alfa Wassermann, Astra Uniqa, BRD – Groupe Société Générale, Banca Transilvania, Clarux, Condor Travel, CSC, Darcom, Devin – Ap? pur? de izvor, Doppelherz, Eltop, Eureko, Ghiocela, Gerrot Lannacher, GlaxoSmithKline, Glenmark, Hellimed, Labormed, Manufaktura, Medical Tech, Medicarom Group prin Divizia Medcor, Natural Pharmaceuticals, Parmalat România, Perfect Tour, Peugeot, Prisum, Rylke, Roche, Safe Invest, Sanofi Pasteur, SCA Hygiene Products, Segas Data System, Servier, Sodimed, Teva, Trivoli, UTI Retail, Worwag, Zentiva, Zepter.

Asocia?ia Patronatului Medicilor de Familie Gorj este o asocia?ie cu personalitate juridic?, neguvernamental?, f?r? scop lucrativ, care urm?re?te dezvoltarea serviciilor specifice obiectului «Medicinei de Familie», precum ?i recunoa?terea importan?ei acestei specialit??i medicale al?turi de celelalte, pentru optimizarea st?rii de s?n?tate a popula?iei ?i apararea intereselor generale ale membrilor s?i.

24.06.2009. 14:36


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password