Parlamentul cere transparenţă sporită în acordarea ajutoarelor Europene destinate agriculturii

Untitled Document
CetăÅ£enii doresc să cunoască modul în care sunt utilizate contribuÅ£iile lor la Uniunea Europeană. DeputaÅ£ii Europeni au adoptat, joi, 11 octombrie, la Bruxelles, un raport ce sprijină Ã…Ÿi consolidează propunerea Comisiei Europene privind îmbunătăÅ£irea transparenÅ£ei Ã…Ÿi execuÅ£iei bugetare a Politicii Agricole Comune (PAC).
ÃŽn 2006, Uniunea Europeană a decis să facă publică identitatea celor care primesc ajutoare în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC). ÃŽn martie 2007, Comisia a propus modificarea regulamentului referitor la finanÅ£area PAC, pentru a aplica iniÅ£iativa de transparenţă în toată Uniunea. Propunerea vizează reguli mai stricte pentru aplicarea de sancÅ£iuni în caz de deficienÅ£e în sistemul de control al Statelor Membre.
Raportul lui Jorgo Chatzimarkakis (ALDE, DE), adoptat joi fără amendamente, precizează că Parlamentul a aÃ…Ÿteptat cu mare interes acest pachet de măsuri. DeputaÅ£ii au propus, însă, câteva modificări, în vederea asigurării unei transparenÅ£ei sporite în sistemul de acordare de ajutoare, în acelaÃ…Ÿi timp cu respectarea protecÅ£iei datelor personale.

Măsuri pentru îmbunătăÅ£irea transparenÅ£ei
Parlamentul doreÃ…Ÿte ca listele naÅ£ionale cu beneficiarii ajutoarelor directe de la Uniunea Europeană să fie publicate pe internet Ã…Ÿi să fie stabilite legături între paginile web ale Comisiei Europene Ã…Ÿi ale agenÅ£iilor de plăÅ£i din Statele Membre. ÃŽn prezent, 13 State Membre au pus la dispoziÅ£ie informaÅ£ii on-line ce pot fi accesate prin intermediul site-ului Europa. Pentru fermele gestionate de companii, Parlamentul cere publicarea numelor directorilor Ã…Ÿi ale investitorilor.
DeputaÅ£ii solicită, totodată, ca datele privind plăÅ£ile efectuate în cadrul Fondului European pentru Dezvoltare Rurală să fie utilizate astfel încât să se permită identificarea beneficiarilor de fonduri. Statele Membre vor fi libere să publice informaÅ£ii Ã…Ÿi mai detaliate referitoare la fonduri, în linie cu priorităÅ£ile Ã…Ÿi legislaÅ£iile lor naÅ£ionale; ele vor fi “încurajate†să publice detalii privind plăÅ£i adiÅ£ionale provenite din fonduri naÅ£ionale.
Deoarece transparenÅ£a constituie un factor-cheie în orice măsură de îmbunătăÅ£ire a controlului bugetar, deputaÅ£ii consideră că trebuie clarificate procedurile de urmat în caz de nerespectare a principiilor de publicare. Ei estimează că în situaÅ£ia unor “deficienÅ£e graveâ€, plăÅ£ile către agenÅ£iile în cauză se reduc forfetar cu 2% pentru fiecare an în care erorile grave nu sunt eliminate.

Protecţia datelor personale
DeputaÅ£ii subliniază necesitatea inserării în regulamentul Consiliului a unor previziuni privind protecÅ£ia datelor personale. De exemplu, cei ale căror nume urmează să fie publicate vor trebui să fie înÃ…ŸtiinÅ£aÅ£i înainte, iar cei ce ar putea accesa datele lor vor trebui, mai întâi, să se înregistreze.
Parlamentul doreÃ…Ÿte ca regulamentul să precizeze faptul că publicarea datelor personale ale beneficiarilor de fonduri este justificată, având în vedere că sprijinul acordat agricultorilor Europeni compensează echitabil prestaÅ£iile lor în beneficiul comunităÅ£ii.

16.10.2007. 22:56


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password