„PĂRINŢII DE DINCOLO DE GRATII”

Mar?i, 2 noiembrie a.c. , ora 12,00, la sediul Penitenciarului Târgu Jiu va avea loc inaugurarea Camerei de joac? pentru copiii persoanelor private de libertate.
Proiectul „P?rin?ii de dincolo de gratii” are drept scop protejarea copiilor care ar putea r?mâne marca?i, vizitându-?i p?rin?ii în penitenciar, de particularit??ile specifice locului de deten?ie ?i a fost ini?iat de Oana Laiu ?i Simona Dumitriu.
Men?inerea ?i înt?rirea leg?turii cu familia constituie unul din principalele obiective ale activit??ilor de reintegrare social? ale persoanelor private de libertate. Separarea temporar? pe perioada deten?iei a copiilor ?i p?rin?ilor – persoane private de libertate nu trebuie s? creeze dificult??i de natur? emo?ional? sau psihologic? copiilor.
Proiectul vizeaz? formarea unei atitudini pozitive a membrilor comunit??ii fa?? de persoanele private de libertate, implicarea factorilor responsabili din comunitate în activit??i de reinser?ie social?, realizarea unor noi forme de colaborare între institu?ii, reprezentan?ii societ??ii civile ?i ai cultelor religioase, membrii comunit??ii.
S?pt?mânal, în Penitenciarul Târgu Jiu între 15 ?i 20 de copii cu vârste pân? la 14 ani î?i viziteaz? p?rin?ii .

Obiectivele proiectului vizeaz? :men?inerea leg?turii cu familia a persoanelor private de libertate;prevenirea abuzului ?i a neglij?rii copilului, sub orice form?, precum ?i a fenomenelor care pot determina intrarea copilului în dificultate;informarea ?i consilierea familiei ?i copilului;popularizarea drepturilor copilului ?i sensibilizarea opiniei publice în vederea îmbun?t??irii atitudinii ?i comportamentului general privind problematica specific? a copilului ?i a familiei în situa?ii de risc sau de dificultate.

02.11.2009. 18:08


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password