Parângul Sadu nu trecut de barajul pentru „C”

Gorjenii au pierdut la limit? barajul de promovare în e?alonul al treilea, în dauna echipei CFR Marmosim Simeria, care a promovat cu ajutorul brig?zii de arbitrii. Partida disputat? sâmb?t? dup? amiaza de la orele 17.00, pe terenul Textila din Cisn?die, a adus fa?? în fa?? dou? echipe care au luptat cu toate for?ele pentru promovarea în e?alonul al treilea, îns? ajutat? de arbitrii, Marmosim Simeria a f?cut saltul în e?alonul al treilea, l?sând Parângul înc? un sezon în divizia jude?ean?.

De?i trebuia s? anuleze dou? goluri ale echipei CFR Marmosim Simeria, marcate neregulamentar, arbitrul de centru Nicolae Bordeanu nu a luat nicio m?sur?, la final gorjenii spunând c? a fost viciere de rezultat. Gorjenii au început partida în urm?toarea formul?: A. Popescu – Morm?, P?tr??coiu, Preotescu, Rus – Gu??, Staicu, Coco?, Dr?g?toiu – Fotescu, ?o?oi.

Echipa din Sadu a început în for?? partida, reu?ind s? deschid? scorul înc? în mintul patru, atunci când Fotescu nu a stat prea mult pe gânduri ?i l-a executat portarul advers cu un ?ut plasat. De?i dominau jocul, gorjenii s-au v?zut egala?i dup? doar cinci minute de la deschiderea scorului, prin golul marcat de Ocneanu în minutul 9. Echipa gorjean? a ob?inut o lovitur? de pedeaps? în minutul 30, transformat? de C?t?lin Dr?g?toiu, care ?i-a readus echipa în avataj pe tabel?. Avantajul gorjenilor nu a ?inut decât ?apte minute, mijloca?ul Mitric? reu?ind s? înscrie golul egalizator dintr-un gol marcat dintr-o pozi?ie suspect? de ofsaid.

La pauz?, cele dou? echipe au intrat la cabine la egalitate, gorjenii sperând ca repriza secund? s? fie una cel pu?in la fel de bun? ca prima. Gorjenii au r?mas în inferioritate numeric?, funda?ul Rus fiind eliminat pentru dou? cartona?e galbene, eliminare contestat? îndelung de antrenorul Dorian Gugu.

Scorul final a fost stabilit în minutul 70, atunci când Cojocaru a marcat un gol dup? o pozi?ie de ofsaid reactivat?.

Dorian Gusu a renun?at s? mai preg?teasc? echipa

Pe final, gorjenii puteau s? se despind? pe tabel? prin Dr?g?toiu, care a ratat incredibil de la doar câ?iva metri, portarul hunedorenilor reu?ind s? pareze. Acela?i Dr?g?toiu a centrat perfect în careu pentru ?o?oi, care a trecut de portar, îns? balonul a fost scos de pe linia por?ii de un funda?.

Dorian Gugu a acuzat vehement maniera de arbitraj, fiind de p?rere c? a fost viciere de rezultat :” Primele dou? goluri ale lor au apar?inut arbitrului, deoarece au fost marcate din ofsaid-uri. Mai mult, la scorul de 3-2, ne-au eliminat un juc?tor degeaba, iar la ei nu s-a dat nicio sanc?iune. Jocul echipei m-a mul?umit par?ial. Probabil le-a fost fric? de miza jocului.

Golul al treilea l-am primit pe o gre?eal? a ap?r?rii, portarul a reu?it s? resping?, îns? funda?ii doar au privit cum mingea intr? în poart?”, a declarat acesta Principalul motiv care a dus la e?ecul echipei se pare c? au fost unele probleme existente la club, care i-a afectat pe juc?tori: „ Am spus c? dac? vom pierde promovarea, e ca ?i cum am muncit degeaba un an întreg.

Eu nu o s? mai continui s? antrenez aceast? echip?, pentru c? m-am s?turat s? m? înjosesc. Nu mi s-a mai întâmplat pân? acum s? m? rog de juc?tori s? vin? la preg?tire cum am f?cut la aceast? echip?. Sunt afectat de cele întâmplate, mai ales c? pre?edintele Marius Borcan a incitat spectatorii din tribun?, care m-au înjurat pe tot parcursul meciului.

Cu aceste gesturi, au dat dovad? c? nu ?tiu s? piard?. Am pierdut nemeritat acest joc, iar pre?edintele nu trebuia s? acuze antrenorul pentru c? a introdus în teren unii juc?tori”, a continuat antrenorul.

Dup? ce a anun?at c? se retrage de la Parângul Sadu, Dorian Gugu se va ocupa doar de grupele de copii ?i juniori ale pandurilor. Acesta a plecat mar?i diminea?a într-un cantonament la Moldova Nou? cu grupa de juniori 1993.

21.06.2007. 00:57


alex 13.02.2010. 16:02

Falemyy 04.07.2007. 01:11

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password