PANdurii Violentaţi rău de tot la Florenţa

• de Ric? M?CE?ANU

Jocul de glezne, f?r? fente, continu? ?i trebuie s? spunem lucrurilor pe fa??, trebuie s? spunem adev?rul gol-golu? fiindc?, deoarece ?i pentru c? nu suntem pl?ti?i s? fim slugile nim?nui. România s-a dus dracului la vale ?i odat? cu ea ?i fenomenul sportiv dintr-o ?ar? în care în urm? cu 30 de ani realiza performan?e peste performan?e.

Sunt pandurist convins, m? bucur? rezultatele echipei noastre, îns?, am spus f?r? s? încerc s? m? mint singur, locul doi ?i, inclusiv, participarea în cupele europene au fost performan?e de conjunctur?. S? nu fiu în?eles gre?it, asta nu scade cu nimic din meritele celor care de-a lungul anilor au avut grij? ca forma?ia de fotbal Pandurii Târgu-Jiu s? supravie?uiasc?, efectiv, ?i nimic mai mult.

Cu câteva zile în urm?, înainte de plecarea spre Floren?a, un vechi component al staff-ului Pandurilor m-a rugat s? mai povestesc ?i de vremurile când fotbali?tii de la Pandurii mâncau sendvi?uri cu parizer prin parc?ri, iar de bani de aspirin? nici nu putea fi vorba. O s? scriu asta tot timpul ?i o s?-i respect pe acei oameni, dar nu o s?-i fac public numele interlocutorului meu pentru a nu-i crea probleme.

Ce leg?tur? are Pandurii din trecut cu parizerul din parc?ri ?i meciul de la Floren?a? Are! S? v? spun ?i care e leg?tura… Pre?edintele Condescu a invitat fo?tii componen?i ai Craiova Maxima s? participe la partida de cup? european? în care Pandurii au fost zdrobi?i categoric. Nu a f?cut-o de flori de m?r ?i cine are un pic de creier î?i d? seama c? nea M?rin i-a chemat în Italia pe C?m?taru, Geolg?u, Câr?u, Irimescu ?i compania pentru a mai alina frustrarea fotbalistic? a Olteniei.

F?r? a încerca s? facem compara?ii imbecile, Condescu a încercat s? aline suferin?a oltenilor cu dor de Craiova Maxima, ar?tându-le c? Oltenia fotbalistic? mai exist? înc?, nu a murit. Dac? ?i pe teren se producea o minune, vectorul de imagine vizat de Condescu era realizat.

S? ne aducem aminte c? la întoarcerea din Portugalia, dup? calificarea în grupe, poli?i?tii din Craiova au oprit de dou? ori autocarul Pandurilor pentru a-i felicita…

Trebuie semnalat c? în avionul de Floren?a ?i-au f?cut iar??i loc ?i o gr?mad? de neghiobi care nu au nicio leg?tur? cu istoria ?i chinurile facerii prin care a trecut forma?ia noastr? drag?. Conjunctural am fost pe locul doi ?i dup? o calificare norocoas? am dat de fotbalul adev?rat. Nu sunt ironic când îi mul?umesc pre?edintelui Condescu pentru c? a luat o gr?mad? de n?rozi prin deplas?ri. ?i-or mai fi luminat dracului ?i ei mintea ?i ?i-or mai schimba atitudinea fa?? de lume dac? î?i vor da seama cât de mici sunt ei pe p?mântul ?sta mare. Dar asta este alt? poveste…

Nu avea cum Condescu s? nu-i cheme pe C?m?taru ?i pe ?icleanu la Floren?a devreme ce domnii ace?tia în urm? cu zeci de ani st?teau în apartamente cu chirie prin Craiova, conduceau, în cel mai fericit caz, o Dacia ?i b?teau m?r Fiorentina, iar juc?torii Pandurilor de ast?zi conduc acelea?i limuzine ca ?i fotbali?tii din Floren?a, au vile la munte ?i î?i petrec vacan?ele al?turi de fotbali?tii adev?ra?i. În cazul acesta cum s? nu-?i aduci aminte de Pandurii ce nu l?sau echipa s? moar? ?i intrau lihni?i de foame pe teren pe la B?beni sau pe la Or?ova?

Domnule Nicoar?, cum s? nu te înjure tribuna când un meci întreg dai cu stângul în dreptul, iar la schimbare ?utezi în scârb? în mingea de rezerv?? Dragi mei panduri (nou?, suporterilor adev?ra?i, o s? ne r?mâne?i dragi întotdeauna) am sim?it din fa?a televizorului cum v? tremurau picioarele. Din nefericire, bunul sim? nu v? tremur? în fa?a publicului spectator din Târgu-Jiu ?i, dac? al?ii d?deau bun?-ziua de?i erau zeii ora?ului, voi v? parca?i în scârb? limuzinele pe unde apuca?i. Asta vreau s? scot în eviden?? ?i nimic mai mult… Caracterul ?i meseria…

Înaintea meciului de cup? dintre Pandurii II ?i Universitatea Craiova un fotbalist care zeci de ani ?i-a rupt picioarele pentru forma?ia noastr? drag? st?tea s?-?i cumpere tichet pentru a urm?ri un meci murd?rit de min?i bolnave… Unul dintre spectatori le-a zis jandarmilor (da, ei au f?cut verificarea tichetelor la acel meci) s? îl lase pe juc?tor s? intre pentru c? este o mare glorie a Pandurilor. M-am cutremurat ?i ploaia care c?dea din cer mi-a înghe?et ?i mai tare m?duva oaselor când am v?zut c? omul ce vorbea cu jandarmii ro?ise de ru?ine pe asemenea ploaie ?i vânt.

Cu siguran??, ru?inea e la al?ii, dragul meu iubitor al Pandurilor ?i jandarmul care a dat-o într-o vr?jeal? jegoas? spunând c? el nu cunoa?te fosta glorie, fiind foarte mic în acele vremuri! Fostele glorii, omul care a dat atâtea goluri pentru Pandurii cu stângul lui de aur ?i a stat la coad? la bilete în ploaie nu au fost la Floren?a, ci ni?te neaveni?i. P?cat c? au fost în acela?i avion cu adev?ratele caractere ale sportului din Oltenia, cu pu?inii suporteri adev?ra?i ai Pandurilor.

26.10.2013. 19:00


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password